Đề tài Nghệ thuật trào phúng của Vũ Trọng Phụng qua Số đỏ

MỤC LỤC A. Mở đầu.11. Lý do chọn đề tài. 12. Mục tiêu đạt được. 22.1 Về lí luận. 22.2 Về thực tiễn. 23. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 23.1 Đối tượng nghiên cứu. 23.2 Phạm vi nghiên cứu. 24. Phương pháp nghiên cứu. 25. Lịch sử vấn đề. 36. Cấu trúc của bài tiểu luận. 4B. Nội dung 5Chương 1: Những vấn đề lý luận liên quan đến đề tài. 51.1 Khái niệm “trào phúng” . 51.2 Nghệ thuật trào phúng. 5Chương 2: Số đỏ - đỉnh cao nghệ thuật trào phúng của Vũ Trọng Phụng. 62.1. Nghệ thuật trào phúng bậc thầy của Vũ Trọng Phụng. 62.2. Hiện thực xã hội hiện lên sinh động qua bút pháp trào phúng. 9C. Kết luận 14

MỤC LỤC

A. Mở đầu.1

1. Lý do chọn đề tài. 1

2. Mục tiêu đạt được. 2

2.1 Về lí luận. 2

2.2 Về thực tiễn. 2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 2

3.1 Đối tượng nghiên cứu. 2

3.2 Phạm vi nghiên cứu. 2

4. Phương pháp nghiên cứu. 2

5. Lịch sử vấn đề. 3

6. Cấu trúc của bài tiểu luận. 4

B. Nội dung 5

Chương 1: Những vấn đề lý luận liên quan đến đề tài. 5

1.1 Khái niệm “trào phúng” . 5

1.2 Nghệ thuật trào phúng. 5

Chương 2: Số đỏ - đỉnh cao nghệ thuật trào phúng của Vũ Trọng Phụng. 6

2.1. Nghệ thuật trào phúng bậc thầy của Vũ Trọng Phụng. 6

2.2. Hiện thực xã hội hiện lên sinh động qua bút pháp trào phúng. 9

C. Kết luận 14

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY