Đề tài Ngân sách nhà nước - Thực trạng thu chi và giải pháp trong quá trình đổi mới

Đề tài: Ngân sách nhà nước. Thực trạng thu chi và giải pháp trong quá trình đổi mới.

Lý do chọn đề tài

Phần A: tổng quan về NSNN

1.Đinh nghĩa va vai trò của NSNN

1.1 Định nghĩa

1.2 Vai trò của NSNN

2.Hệ thống phân cấp NSNN

2.1. Hệ thống tổ chức

2.2.Ý nghĩa của phân cấp:

3.Hoạt động của NSNN

3.1.Chu trình và năm ngân sách

3.2.Chi ngân sách nhà nước

3.3.Thu NSNN:

4.Tình trạng của NSNN

4.1.Thặng dư NSNN:

4.2.Cân bằng NSNN:

4.3.Thâm hụt NSNN:

Phần B :Thực trạng về hoạt động thu và chi ngân NSNN ở nước ta trong những năm ngần đây.

1. Tình hình thu ngân sách của Việt Nam trong nhưng năm gần đây

2. Thực trạng chi ngân sách của nước ta trong những năm gần đây

Phần 3:Giải pháp để nâng cao hoạt động của NSNN

KÊT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY