Đề tài Ngân hàng câu hỏi đề thi học phần lý luận văn học I & II (5 Đơn vị học trình)

Câu 19: (5 điểm) Phân tích những đặc điểm của trào lưu văn học hiện thực. Minh họa bằng một tác phẩm văn học hiện thực Việt Nam 1930-1945.Đáp án: 1- Đặc điểm của trào lưu văn học hiện thực : (3,5 điểm) 1.1- Xây dựng nhân vật trung tâm và cảm hứng chủ đạo: (1 điểm) a- Nhân vật trung tâm: + Nhân vật của chủ nghĩa hiện thực là những con người trong đời sống hiện thực trong xã hội tư sản đương thời. Đó là những con người cá thể xuất thân từ nhiều thành phần khác nhau trong xã hội (quý tộc, tư sản, tiểu tư sản.). Loại hình nhân vật trung tâm phản diện thường xuyên xuất hiện trong trang viết (nhân vật Saclơ, Grăngđê, lão Gôriô trong tác phẩm của Banzac). Họ là sản phẩm của quan hệ tư sản“Thẳng tay cắt đứt,không để lại giữa người với người một mối quan hệ nào khác ngoài mối lợi lạnh lùng và lối trả tiền ngay không tình nghĩa” (Ăng ghen) + Chủ nghĩa hiện thực còn dung nạp loại hình nhân vật đau khổ. Họ là những người lao động nghèo, đời sống bấp bênh, là nạn nhân của xã hội tư sản. Loại hình nhân vật lý tưởng trong văn học hiện thực chiếm tỷ lệ ít bởi hiện thực xã hội quy định. Vd: Nhân vật chủ nghĩa hiện thực Nga thế kỷ XIX (Trong tiểu thuyết “Chiến tranh và hòa bình :PieBêdukhôp,Andrây .)

Câu 19: (5 điểm) Phân tích những đặc điểm của trào lưu văn học hiện thực. Minh họa bằng một tác phẩm văn học hiện thực Việt Nam 1930-1945.

Đáp án:

1- Đặc điểm của trào lưu văn học hiện thực : (3,5 điểm)

1.1- Xây dựng nhân vật trung tâm và cảm hứng chủ đạo: (1 điểm)

a- Nhân vật trung tâm:

+ Nhân vật của chủ nghĩa hiện thực là những con người trong đời sống hiện thực trong xã hội tư sản đương thời. Đó là những con người cá thể xuất thân từ nhiều thành phần khác nhau trong xã hội (quý tộc, tư sản, tiểu tư sản.). Loại hình nhân vật trung tâm phản diện thường xuyên xuất hiện trong trang viết (nhân vật Saclơ, Grăngđê, lão Gôriô trong tác phẩm của Banzac). Họ là sản phẩm của quan hệ tư sản“Thẳng tay cắt đứt,không để lại giữa người với người một mối quan hệ nào khác ngoài mối lợi lạnh lùng và lối trả tiền ngay không tình nghĩa” (Ăng ghen)

+ Chủ nghĩa hiện thực còn dung nạp loại hình nhân vật đau khổ. Họ là những người lao động nghèo, đời sống bấp bênh, là nạn nhân của xã hội tư sản. Loại hình nhân vật lý tưởng trong văn học hiện thực chiếm tỷ lệ ít bởi hiện thực xã hội quy định.

Vd: Nhân vật chủ nghĩa hiện thực Nga thế kỷ XIX (Trong tiểu thuyết “Chiến tranh và hòa bình :PieBêdukhôp,Andrây .)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY