Đề tài Nâng cao khả năng cạnh tranh ngành dệt may xuất khẩu của Việt Nam trong tiến trình hội nhập AFTA

MỤC LỤC

Trang

Lời mở đầu 1

Phần I: Hội nhập AFTA và vấn đề tăng cường năng lực cạnh tranh của mặt hàng dệt may của Việt Nam 3

I) Một số vấn đề về AFTA 3

1) Giới thiệu chung về AFTA 3

2) Các mục tiêu của AFTA 4

II) Sự cần thiết phải nâng cao vấn đề cạnh tranh MặT HàNG dệt may TRONG thị trường AFTA 5

1) Các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh 5

1.1) Thực chất của cạnh tranh 5

1.2) Lợi thế cạnh tranh 6

1.3) Tiêu chí của cạnh tranh 8

2) Cơ hội và những thách thức khi dệt may tham gia khu vực tự do AFTA 8

2.1) Những cơ hội trong quá trình hội nhập 8

2.2) Những thách thức trong tiến trình hội nhập 10

Phần II: đánh giá năng lực cạnh tranh của ngành dệt may (96 – 02) 13

I) Tổng quan về tình hình xuất khẩu của ngành dệt may trong thời gian qua 13

1) quy mô xuất khẩu của hàng dệt may 13

2) Về thị trường xuất khẩu dệt may 15

II) Thực trạng về khả năng cạnh tranh của ngành dệt may 16

1 ) Về thị trường 16

2) Đánh giá sự cạnh tranh về chi phí, giá cả 19

2.1) Về chi phí 19

2.2) Về giá cả 20

3) Đánh giá khả năng cạnh tranh về chất lượng, mẫu mã, trình độ khoa học công nghệ 22

3.1) Về khoa học công nghệ 22

3.2) Về chất lượng, mẫu mã 22

4) Về đội ngũ cán bộ quản lý 23

5) Đánh giá chung 24

Phần iii: Phương hướng và các giải pháp tăng năng lực cạnh tranh của dệt may Việt Nam 25

I) phương hướng phát triển ngành dệt may trong thời gian tới 25

1) Các mục tiêu đặt ra 25

2) Phương hướng phát triển 27

II) Những giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh ngành dệt may sang thị trường AFTA 28

1) Giải pháp về giá cả, giá thành sản phẩm 28

2) Giải pháp về công nghệ, chất lượng mẫu mã 29

2.1) Giải pháp về công nghệ 29

2.2) Về nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hoá các loại sản phẩm 31

3) Giải pháp về môi trường kinh doanh 32

4) Giải pháp về lao động, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 33

III) Một số kiến nghị nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành dệt may 34

1) Kiến nghị đối với doanh nghiệp 34

2) Kiến nghị đối với Nhà nước 35

Kết luận 36

Tài liệu tham khảo 37

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY