Đề tài Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Dịch vụ và Thương mại (TSC)

Vốn đóng vai trò là cơ sở, động lực, là điều kiện tiên quyết cho mọi hoạt động kinh doanh, là điều kiện để duy trì sự tồn tại và phát triển của bất cứ doanh nghiệp nào.

Nhận thức được tầm qua trọng của vốn, cũng như các doanh nghiệp khách hoạt động trong nền kinh tế thị trường, công ty Dịch vụ và Thương mại (TSC) đã và đang nỗ lực sử dụng có hiệu quả những đồng vốn của mình nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong điều kiện có thể.

Qua phân tích thực trạng công tác sử dụng vốn tại công ty trong một số năm gần đây, ta thấy công ty Dịch vụ và Thương mại TSC đã có được những thành tựu nhất định trong công tác sử dụng vốn. Hiệu quả sử dụng vốn của công ty nhìn chung là tốt, nhờ đó công ty đã có được những kết quả khả quan trong kinh doanh. Nhưng bên cạnh đó, công ty cũng không tránh khỏi những hạn chế nhất định mà bắt nguồn từ những nguyên nhân chủ quan cũng như khách quan của công ty.

Dựa trên cơ sở các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn cũng như những hạn chế và nguyên nhân, em đã mạnh dạn đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm góp phần khắc phục những hạn chế và nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng vốn của công ty trong thời gian tới.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY