Đề tài Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH 1-9 Hà Tĩnh

LỜI NÓI ĐẦU.1

PHẦN I : NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP

I. những vấn đề chung về vốn lưu động. .2

1. khái niệm và đặc điểm vốn lưu động. 2

2. phân loại vốn lưu động.5

2. kết cấu vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng đến VLĐ.7

II. sự cần thiết phải quản trị để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở các doanh nghiệp.8

1.Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ trong doanh nghiệp.8

2. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng, hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp.9

PHẦN II : TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH 1-9 HÀ TĨNH.12

I. quá trình hình thành và phát triển của công ty tnhh 1-9 hà tĩnh

1. quá trình hình thành và phát triển.12

2. đăc điểm sản xuất kinh doanh. .13

3 .Chức năng hoạt động và cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty.13

II. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH 1-9 Hà Tĩnh.16

III . Thực trạng Quản lý và sử dụng vlđ của công ty TNHH 1-9 Hà tĩnh.17

1.Cơ cấu vốn kinh doanh và cơ cấu nguồn vốn kinh doanh của công ty.17

2. Tình hình sử dụng vốn lưu động và hiệu quả sử dụng VLĐ của công ty. 20

PHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH 1-9 HÀ TĨNH

1. Những tồn tại của Công ty trong việc sử dụng vốn lưu động.26

2 . Một số kiến nghị đề xuất trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty.26

2.1 Tăng vòng quay VLĐ .26

2.2 xác định nhu cầu vốn lưu động thường xuyên.26

2.2. Tăng cường hơn việc thu hồi các khoản nợ và quản lý chặt chẽ các khoản phải thu.27

2.3 . Đẩy mạnh thi công để hoàn thành khối lượng dở dang, nghiệm thu, bàn giao thanh toán, thu hồi vốn nhanh.28

KẾT LUẬN.29

TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY