Đề tài Nâng cao hiệu quả sử dụng người lao động của công ty điện thoại Hà Nội

SV: Đỗ Xuân Tuấn

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I 3

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY ĐIỆN THOẠI HÀ NỘI II 3

CHƯƠNG II 7

THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 7

CỦA CÔNG TY ĐIỆN THOẠI HÀ NỘI II 7

1. Thực trạng chung 7

2. Thực trạng công tác quản trị nhân lực của Công ty và giải pháp thực hiện 10

2.1. Quản lý thời gian và khoán sản phẩm - những mâu thuẫn và giải pháp khắc phục 11

2.3. Cách tính phạt và hình thức phạt 31

2.4. Tham quan khen thưởng 44

CHƯƠNG III. 45

ĐÀO TẠO - SỬ DỤNG - TUYỂN DỤNG 45

1. Đào tạo 45

2. Sử dụng 45

3. Tuyển dụng: 46

4. Đánh giá tổng quan và kiến nghị 48

Kiến nghị: 49

KẾT LUẬN 51

TÀI LIỆU THAM KHẢO 52

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY