Đề tài Nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng vốn của Công ty Điện lực Ba Đình

LỜI NÓI ĐẦU . 1

PHẦN I:GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY ĐIỆN LỰC BA ĐèNH . .3

1. Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của Điện lực Ba Đỡnh .3

2. Chức năng, nhiệm vụ của Điện lực Ba Đỡnh .4

3. Công tác tổ chức của Điện lực Ba Đỡnh .5

PHẦN II: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY ĐIỆN ĐIỆN LỰC BA ĐèNH.7

I. Tỡnh hỡnh vốn của Điện lực Ba Đỡnh .7

II. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn của Điện lực Ba Đỡnh .11

2.1. Phõn tớch hiệu quả sử dụng tổng vốn.13

2.2. Hiệu quả sử dụng vốn cố định.16

2.3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động.21

III. Đánh giá tỡnh hỡnh quản lý sử dụng vốn của Điện lực Ba Đỡnh .26

3.1. Những kết quả đạt được.26

3.2. Những tồn tại trong quỏ trỡnh quản lý sử dụng vốn.28

PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BA ĐèNH.32 I. Một số giải phỏp nõng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định của Điện Lực Ba Đỡnh.32

1.1. Tăng cường đầu tư, đổi mới máy móc thiết bị.32

1.2. Lập kế hoạch và thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng, sửa chữa TSCĐ.33

1.3. Đẩy mạnh thu hồi vốn cố định.34

1.4. Đổi mới công tác tổ chức,tăng cường đào tạo đội ngũ CBCNV.36

II. Một số giải phỏp nõng cao hiệu quả quản lý sử dung tài sản lưu động của Điện lực Ba Đỡnh.38

2.1. Đảm bảo đủ nguồn vốn cho quá trỡnh sản xuất kinh doanh.38

2.2. Lập kế hoạch sử dụng vốn.39

2.3. Tiết kiệm chi phớ, sử dụng hợp lý tài sản.39

2.4. Thúc đẩy cụng tỏc thu hồi nợ.40

2.5. Đẩy nhanh thực hiện ĐTXDCB.41

2.6. Tăng nhanh vũng quay vốn lưu động.41

2.7. Lập quỹ dự phũng tài chớnh.41

III. Một số kiến nghị đối với nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng vốn.42

1.Về mụi trường kinh tế.42

2. Môi trường pháp lý.45

KẾT LUẬN.46

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.47

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY