Đề tài Nâng cao hiệu quả quản lý dự án đầu tư tại Ban QLDA công trình điện miền Bắc

Chế độ thông tin, báo cáo thống kê chưa tốt: Tổ chức quản lý dự án có tình trạng là cán bộ quản lý dự án chưa cập nhật thường xuyên chế độ, chính sách, việc tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện dự án còn chậm, chất lượng báo cáo chưa cao, chưa phản ánh đúng hiện trạng triển khai thực hiện dự án.

Công tác thông tin, tuyên truyền của Chủ dự án đến với người dân và chính quyền địa phương trong vùng dự án chưa được chú trọng, quan tâm đúng mức, các vấn đề về hiện tượng điện từ trường, nhiếm điện tại một số dự án do các thông tin đại chúng đưa tin một chiều nhưng Chủ dự án chưa có biện pháp giải thích hợp lý, dẫn đến sự hiểu biết của người dân bị hạn chế, ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý người dân và chính quyền địa phương.

Năng lực quản lý điều hành của chủ đầu tư và của đội ngũ cán bộ quản lý còn nhiều bất cập:

Các cán bộ quản lý dự án hầu hết là những người được đào tạo về các mặt kinh tế, kỹ thuật mà chưa được đào tạo chính thức về nghiệp vụ và kiến thức quản lý một cách hệ thống khoa học, chủ yếu thực hiện theo kinh nghiệm và theo các hướng dẫn trong các văn bản, thông tư của nhà nước, chưa linh hoạt để ứng dụng các công cụ kỹ thuật quản lý dự án vào trong công quản lý dự án của mình. Nên việc quản lý chưa đạt hiệu quả cao.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY