Đề tài Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay có tài sản đảm bảo tại Ngân hàng Đại Dương

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG ĐẠI DƯƠNG 31.1. Quá trình hình thành và phát triển 31.2. Phạm vi và nội dung hoạt động 41.3. Cơ cấu tổ chức 51.4. Các loại dịch vụ mà ngân hàng cung cấp 71.5. Tóm tắt quá trình thực tập 8CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÓ TÀI SẢN ĐẢM BẢO TẠI NGÂN HÀNG ĐẠI DƯƠNG 112.1. Thực trạng hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây 112.2. Thực trạng hoạt động cho vay có TSĐB 142.2.1. Quy định, chính sách tín dụng của ngân hàng 142.2.2. Tình hình cho vay có TSĐB 152.2.2.1. Tài sản cầm cố thế chấp 172.2.2.2. Bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay 212.2.2.3. Bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba 212.3. Đánh giá hoạt động cho vay có TSĐB 222.3.1. Một số kết quả đạt được 222.3.2. Một số hạn chế và nguyên nhân trong hoạt động cho vay có TSĐB 24CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÓ TSĐB 273.1. Định hướng pháp triển của ngân hàng 273.1.1. Định hướng chung 273.1.2. Định hướng của ngân hàng 273.2. Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay có TSĐB 293.2.1. Đa dạng hóa khách hàng . .293.2.2. Đa dạng hóa các loại hình cho vay có TSĐB 303.2.3. Nâng cao tính pháp lý trong các văn bản, nghị định 323.2.4. Nâng cao trình độ của nhân viên tín dụng 333.2.5. Nâng cao chất lượng thẩm định tài sản 343.2.6. Tổ chức đánh giá lại giá trị TSĐB thường xuyên 353.3. Một số kiến nghị 363.3.1. Kiến nghị với Chính phủ 363.3.2. Kiến nghị với ngân hàng nhà nước 36KẾT LUẬN 38TÀI LIỆU THAM KHẢO 39DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 40DANH MỤC BẢNG BIỂU 41

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG ĐẠI DƯƠNG 3

1.1. Quá trình hình thành và phát triển 3

1.2. Phạm vi và nội dung hoạt động 4

1.3. Cơ cấu tổ chức 5

1.4. Các loại dịch vụ mà ngân hàng cung cấp 7

1.5. Tóm tắt quá trình thực tập 8

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÓ TÀI SẢN ĐẢM BẢO TẠI NGÂN HÀNG ĐẠI DƯƠNG 11

2.1. Thực trạng hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây 11

2.2. Thực trạng hoạt động cho vay có TSĐB 14

2.2.1. Quy định, chính sách tín dụng của ngân hàng 14

2.2.2. Tình hình cho vay có TSĐB 15

2.2.2.1. Tài sản cầm cố thế chấp 17

2.2.2.2. Bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay 21

2.2.2.3. Bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba 21

2.3. Đánh giá hoạt động cho vay có TSĐB 22

2.3.1. Một số kết quả đạt được 22

2.3.2. Một số hạn chế và nguyên nhân trong hoạt động cho vay có TSĐB 24

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÓ TSĐB 27

3.1. Định hướng pháp triển của ngân hàng 27

3.1.1. Định hướng chung 27

3.1.2. Định hướng của ngân hàng 27

3.2. Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay có TSĐB 29

3.2.1. Đa dạng hóa khách hàng . .29

3.2.2. Đa dạng hóa các loại hình cho vay có TSĐB 30

3.2.3. Nâng cao tính pháp lý trong các văn bản, nghị định 32

3.2.4. Nâng cao trình độ của nhân viên tín dụng 33

3.2.5. Nâng cao chất lượng thẩm định tài sản 34

3.2.6. Tổ chức đánh giá lại giá trị TSĐB thường xuyên 35

3.3. Một số kiến nghị 36

3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ 36

3.3.2. Kiến nghị với ngân hàng nhà nước 36

KẾT LUẬN 38

TÀI LIỆU THAM KHẢO 39

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 40

DANH MỤC BẢNG BIỂU 41

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY