Đề tài Nâng cao hiệu quả đấu thầu ở trong xây dựng cơ bản

LỜI NÓI ĐẦU 1

I-Một số giải pháp để nâng cao hiệu quả: 2

Giải pháp 1: 2

1-Cơ sở lý luận và thực tiễn: 2

2-Phương thức thực hiện : 2

3-Hiệu quả của giải pháp : 5

Giải pháp 2: 5

1-Cơ sở lý luận và thực tiển: 5

2-Phương thức thực hiện : 6

3-Hiệu quả của giải pháp : 8

Giải pháp 3: 9

1-Cơ sở lý luận và thực tiển: 9

2-Phương thức thực hiện: 9

3-Hiệu quả của giải pháp . 11

Giải pháp 4: 12

1-Cơ sở lý luận và thực tiển: 12

2-Phương thức thực hiện: 13

3-Hiệu quả của giải pháp: 14

Giải pháp 5: 14

1-Cơ sở lý luận và thực tiển: 15

2-Phương thức thực hiện: 15

3-Hiệu quả của giải pháp : 17

Giải pháp 6: 18

2-Phương thức thực hiện: 19

3-Hiệu quả của giải pháp : 21

Giải pháp 7: 21

1-Cơ sở lý luận và thực tiển 21

2-Phương thức thực hiện: 22

3-Hiệu quả của giải pháp 23

II-Một số kiến nghị với Nhà nước 23

1-Nhà nước cần tăng cường công tác quản lý đấu thầu. 23

2-Nhà nước cần tiếp tục hoàn chỉnh “Quy chế đấu thầu” 24

3-Nhà nước cần có chính sách hổ trợ các doanh nghiệp trong nước khi tham gia đấu thầu quốc tế 25

KẾT LUẬN 27

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY