Đề tài Một số vấn đề xử lý các khoản dự phòng trong doanh nghiệp hiện nay

MỤC LỤC

Lời nói đầu 1

Phần I: Lý luận chung vê dự phòng 2

1. Khái niệm dự phòng 2

2. Thời điểm và nguyên tắc xác lập các khoản dự phòng 2

3.Vai trò và ý nghĩa của việc lập dự phòng 3

4. Đối tượng và điều kiện lập dự phòng 4

5. Khái niệm và cách xác định các khoản dự phòng 5

5.1. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 5

5.2. Dự phòng giảm giá chứng khoản đầu tư trong hoạt động báo cáo 7

5.3. Dự phòng nợ phải thu khó đòi 11

5.4. Xử lý các khoản nợ không thu hồi được 14

6. So sánh với chuẩn mực kế toán Quốc tế và kế toán Pháp 16

Phần II: Một số nhận xét và kiến nghị 18

1. Một số nhận xét 18

2. Kiến nghị và một số giải pháp 23

Kết luận 26

Danh mục tài liệu tham khảo 27

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY