Đề tài Một số vấn đề về vốn và huy động vốn cho xây dựng công trình bất động sản ở Việt Nam hiện nay

Phần 1: Lời mở đầu

Phần 2: Nội dung

Chương 1 :Những khái niệm về vốn

1.Khái niệm về vốn

2.Nhiệm vụ ,chức năng, vai trò của quản lý nguồn vốn

a.Nhiệm vụ

b.Chức năng

c.Vai trò

3.Các hình thức huy động vốn

a.Hình thức huy động vốn chủ sở hữu

b.Huy động vốn nợ

4.Nội dung quản ký nguồn vốn

a.Xác định nhu cầu vốn đầu tư

b.Cơ cấu vốn

Chương 2:Thực trạng sử dụng vốn và huy động vốn cho xây dựng công trình bất động sản ở Việt Nam hiện nay

1.Thực trạng chung

2.Một số thành tựu đạt được

3.Những tồn tại và nguyên nhân

Chương 3:Những quan điểm và giải pháp huy động và sử dụng vốn có hiệu quả

1.Một số giải pháp huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn

a. Đảm bảo môi trường kinh tế vĩ mô

b.Tạo lập và duy trì năng lực tăng trưởng nhanh và bền vững cho nền kinh tế.

c. Xây dựng các chính sách huy động các nguồn vốn có hiệu quả.

2. Các nguồn huy động vốn đầu tư

2.1Xết trên góc độ vĩ mô

a.Nguồn vốn đầu tư trong nước

b.Nguồn vốn đầu tư nước ngoài

2.2 Trên góc độ vĩ mô

a.Nguồn vốn bên trong

b.Nguồn vốn bên ngoài

Phần 3

Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY