Đề tài Một số vấn đề về thực trạng pháp luật Đăng ký kinh doanh hiện nay

MỤC LỤCA. ĐẶT VẤN ĐỀ 1B. NỘI DUNG 3I. Việc từ chối cấp ĐKKD với lý do : các thành viên không có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh. 31. Cơ sở pháp lý 32. Nội dung - giải quyết vấn đề 33. Một số vấn đề khác 8II. Ngành nghề kinh doanh – Kinh doanh mọi ngành nghề mà pháp luật không cấm 81. Cơ sở pháp lý 92. Nội dung - giải quyết vấn đề 103. Tiểu kết 16III. Thành viên hợp pháp của công ty do thừa kế 171. Cơ sở pháp lý 172. Nội dung 173. Tiểu kết 20IV. Một số vấn đề về thực trạng pháp luật ĐKKD hiện nay 21 C. KẾT LUẬN 31

MỤC LỤC

A. ĐẶT VẤN ĐỀ 1

B. NỘI DUNG 3

I. Việc từ chối cấp ĐKKD với lý do : các thành viên không có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh. 3

1. Cơ sở pháp lý 3

2. Nội dung - giải quyết vấn đề 3

3. Một số vấn đề khác 8

II. Ngành nghề kinh doanh – Kinh doanh mọi ngành nghề mà pháp luật không cấm 8

1. Cơ sở pháp lý 9

2. Nội dung - giải quyết vấn đề 10

3. Tiểu kết 16

III. Thành viên hợp pháp của công ty do thừa kế 17

1. Cơ sở pháp lý 17

2. Nội dung 17

3. Tiểu kết 20

IV. Một số vấn đề về thực trạng pháp luật ĐKKD hiện nay 21

C. KẾT LUẬN 31

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY