Đề tài Một số vấn đề về phương thức thanh toán tín dụng thư chứng từ

A- LỜI MỞ ĐẦU. 1

B- NỘI DUNG. 2

I. Phương thức thanh toán tín dụng thư chứng từ. 2

1. Khái niệm phương thức thanh toán tín dụng thư chứng từ . 2

2. Nội dung thư tín dụng chứng từ trong ngoại thương. 2

II. Một số vấn đề mà các doanh nghiệp gặp phải trong thanh

toán tín dụng thư chứng từ . 3

1. Khả năng thanh toán của ngân hàng mở L/C. 3

2. Bộ chứng từ không hợp lệ. 4

3. Các vấn đề khác. 5

III. Các biên pháp hạn chế những trục trặc trong thanh toán

bằng L/C. 5

1. Hoàn thiện và phát triển nghiệp vụ thanh toán L/C hàng

xuất, nhập khẩu. 6

2. Nâng cao nghiệp vụ kiểm tra bộ chứng từ trong quá trình

thanh toán L/C. 7

3. Biện pháp lựa chọn và ràng buộc trách nhiệm, quyền hạn

các bên tham gia phương thức thanh toán L/c. 8

C- KẾT LUẬN. 9

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 10

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY