Đề tài Một số vấn đề về huy động vốn ở Công ty xây dựng Sông Đà 8 - Tổng công ty xây dựng Sông Đà

Lời nói đầu .1

Phần I . Vốn và điều kiện huy động vốn .4

1.1. Vốn và vai trò của vốn trong hoạt động SXKD.4

1.1.1Vốn và phân loại vốn.4

1.1.2Vai trò của vốn trong hoạt động SX.KD.7

1.2. Các hình thức huy động vốn .8

1.2.1Các hình thức huy động vốn đối với DN công nghiệp .8

1.2.2Các điều kiện huy động vốn .18

1.3. Yêu cầu với việc huy động vốn .23

Phần II. Thực trạng huy động vốn ở công ty xây dựng Sông Đà 8 .25

2.1Khái quát chung về công ty xây dựng Sông Đà 8 .25

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty xây dựng sông Đà 8.25

2.1.2Cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính của công ty.30

2.1.3. Đặc điểm SXKD .34

2.2.Thực trạng huy động vốn ở công ty .36

2.2.1. Tinh hình huy động vốn của công ty trong những năm qua .36

2.2.2. Đánh giá về huy động vốn ở công ty.47

2.2.3. Các nguyên nhân ảnh hởng đến công tác huy động vốn của công ty.49

Phần III. Một số kiến nghị nhằm huy động vốn đáp ứng nhu cầu SXKD của công ty .55

3.1Nhu cầu vốn của công ty trong thời gian tới .55

3.2Biện pháp huy động vốn .63

Kết luận 74

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY