Đề tài Một số vấn đề về Hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty Gas Petrolimex

Lời mở đầu 1

Chương I: Cơ sở lý luận về hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường 3

I. Sự cần thiết và vai trò của hoạt động tiêu thụ sản phẩm. 3

1. Sự cần thiết hoạt động tiêu thụ sản phẩm 3

2. Vai trò của hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở doanh nghiệp. 4

II. Nội dung hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. 5

1. Nghiên cứu và xác định nhu cầu thị trường về sản phẩm. 5

2. Chiến lược tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 9

3. Tổ chức xây dựng kênh phân phối và các yếu tố ảnh hưởng 10

4. Tổ chức hoạt động xúc tiến bán hàng ở doanh nghiệp 12

5. Tổ chức hoạt động bán hàng. 13

6. Đánh giá hiệu quả tiêu thụ sản phẩm. 14

III. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm Gas. 15

1. Đặc điểm của sản phẩm Gas. 15

2. Các nhân tố ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm gas. 16

Chương II:Phân tích thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty gas Petrolimex 20

I. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty gas Petrolimex 20

1. Quá trình hình thành phát triển của công ty 20

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty 22

3. Kế quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm qua. 24

II. Phân tích hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty gas Petrolimex 28

1. Phân tích kết quả tiêu thụ sản phẩm của công ty 28

2. Thực trạng tổ chức mạng lưới tiêu thụ sản phẩm của công ty 30

III. Đánh giá hoạt động tiêu thụ của công ty gas Petrolimex 36

1. Ưu điểm: 36

2. Nhược điểm 39

Chương III:Một số biện pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở công ty gas Petrolimex. 40

I. Định hướng sản xuất kinh doanh của công ty 40

1. Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty 40

2. Những yếu tố thuận lợi và khó khăn của công ty. 43

II. Biện pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty gas Petrolimex. 44

1. Hoàn thiện hệ thống thu thập và xử lý thông tin thị trường 44

2. Biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm 46

3. Biện pháp phát triển mạng lưới tiêu thụ sản phẩm 47

4. Xác định các kênh tiêu thụ, đa dạng hoá các hình thức tiêu thụ sản phẩm 52

5. Chính sách giá của công ty 53

6. Hoàn thiện với các hoạt động hỗ trợ cho tiêu thụ sản phẩm ở công ty gas Petrolimex. 55

Kết kuận 59

Tài liệu tham khảo 60

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY