Đề tài Một số trò chơi ngôn ngữ mới gây hứng thú học tập cho học sinh trong giờ học Tiếng Anh

English 8 PERIOD 50: REVIEWING - Mục đích: Ôn lại một số cấu trúc ngữ pháp sử dụng adverbs of manner; modal: should; commands, requests and advice in reported speech - Thời gian: 7 phút - Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị sẵn 5 câu và viết mỗi từ của những câu này lên một tấm bìa hoặc thẻ plastic màu trắng, mỏng, có kích thước 20x60cm . Last night I watched T.V . He is strong enough to lift the box. . You should learn the new words everyday. . We used to go to school on foot. . My English teacher asked me to do the homework. - Các bước thực hiện: + Chia lớp thành 2 nhóm + Giáo viên sẽ gọi 5 lượt học sinh lên bảng, mỗi lượt có số học sinh của mỗi nhóm tương ứng với với số từ trong mỗi câu. + Giáo viên xáo trộn các từ trong câu trước khi phát cho số học sinh được gọi lên bảng, mỗi em một từ. . night / watched / I / T.V / last . strong / enough / He / to / is / box / lift / the . learn / words / everyday / you / should / the / new . We / go / foot / school / to / to / used / on . My/ teacher / asked / English / the / me / to / homework / do + Trong khoảng thời gian 30 giây, những học sinh này phải đưa từ của mình ra phía trước và tự sắp xếp trong nhóm để có một câu hoàn chỉnh. + Nhóm nào sắp xếp đúng và đúng thời gian được giáo viên cho 2 điểm + Giáo viên tổng kết: nhóm nào có số điểm nhiều hơn thì nhóm đó thắng cuộc.

English 8 PERIOD 50: REVIEWING

- Mục đích: Ôn lại một số cấu trúc ngữ pháp sử dụng adverbs of manner; modal: should; commands, requests and advice in reported speech - Thời gian: 7 phút

- Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị sẵn 5 câu và viết mỗi từ của những câu này lên một tấm bìa hoặc thẻ plastic màu trắng, mỏng, có kích thước 20x60cm

. Last night I watched T.V

. He is strong enough to lift the box.

. You should learn the new words everyday.

. We used to go to school on foot.

. My English teacher asked me to do the homework.

- Các bước thực hiện:

+ Chia lớp thành 2 nhóm

+ Giáo viên sẽ gọi 5 lượt học sinh lên bảng, mỗi lượt có số học sinh của mỗi nhóm tương ứng với với số từ trong mỗi câu.

+ Giáo viên xáo trộn các từ trong câu trước khi phát cho số học sinh được gọi lên bảng, mỗi em một từ.

. night / watched / I / T.V / last

. strong / enough / He / to / is / box / lift / the

. learn / words / everyday / you / should / the / new

. We / go / foot / school / to / to / used / on

. My/ teacher / asked / English / the / me / to / homework / do

+ Trong khoảng thời gian 30 giây, những học sinh này phải đưa từ của mình ra phía trước và tự sắp xếp trong nhóm để có một câu hoàn chỉnh.

+ Nhóm nào sắp xếp đúng và đúng thời gian được giáo viên cho 2 điểm

+ Giáo viên tổng kết: nhóm nào có số điểm nhiều hơn thì nhóm đó thắng cuộc.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY