Đề tài Một số nhận thức chủ yếu về công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước

Phần I 1

Một số nhận thức chủ yếu về Công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước 1

I. Tính tất yếu khách quan của sự nghiệp công nghiệp hoá 1

II. Nội dung cơ bản của công nghiệp hoá, hiện đại hoá xã hội chủ nghĩa ở nước ta 4

1. Công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa 4

2. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá xã hội chủ nghĩa là quá trình tạo lập cơ cấu kinh tế mới 6

III. Những tiền đề và điều kiện cần thiết để thực hiện quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá xã hội chủ nghĩa 10

1. Phải có sự ổn định về chính trị - xã hội. 10

2. Tích luỹ vốn 11

3. Xây dựng đội ngũ cán bộ và công nhân 12

4. Điều tra cơ bản, nắm vững tài nguyên và tình hình kinh tế - xã hội 12

5. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học - công nghệ và ứng dụng công nghệ mới 12

6. Mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại 13

Phần II 14

Chi ngân sách nhà nước và vai trò của nó đối với sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá 14

I. Chi ngân sách nhà nước và vấn đề bội chi ngân sách nhà nước 14

1. Khái niệm, đặc điểm và nội dung kinh tế của chi ngân sách nhà nước. 14

2. Những nguyên tắc tổ chức chi ngân sách nhà nước 19

3. Vai trò của chi ngân sách nhà nước đối với sự nghiệp CNH - HĐH đất nước 21

III. Những định hướng chủ yếu đổi mới cơ cấu chi ngân sách nhà nước phục vụ tốt hơn cho sự nghiệp CNH - HĐH của nước ta. 28

Tốc độ tăng GDP và lạm phát 1995 - 1999 30

Lời kết 33

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY