Đề tài Một số kinh nghiệm hình thành khái niệm về chất ở hoá 8 theo phương pháp mới

b) Bài NGUYÊN TỐ: - Phần định nghĩa: Giáo viên cho học sinh thông tin: “ Trong 1 gam nước có tới hơn 3 vạn tỉ tỉ nguyên tử O và 6 vạn tỉ tỉ nguyên tử hidro”.- Chỉ trong một gam nước số nguyên tử mỗi loại nguyên tử có nhiều không?-Trong một hộp sữa số lượng nguyên tử canxi có đếm được không?Đáng lẽ người ta nói trong sữa có bổ sung rất nhiều nguyên tử Ca thì người ta nói ngắn gọn: bổ sung nguyên tố canxiGiáo viên nhấn mạnh: Đáng lẽ nói những nguyên tử loại này, nguyên tử loại kia thì ta nói nguyên tố này, nguyên tố kia. Mà nguyên tử cùng loại học sinh đã học rồi, từ đó học sinh hình thành nên khái niệm nguyên tố.-Yếu tố nào đặc trưng cho một nguyên tố hóa học? Học sinh nghiên cứu thông tin+Học sinh sẽ thấy số lượng nguyên tử trong một lượng chất nhỏ cũng đã rất nhiều.+Rất nhiều. Không đếm đượcHọc sinh hình thành khái niệm nguyên tố-Đặc trưng cho nguyên tố hóa học là số proton.

b) Bài NGUYÊN TỐ:

- Phần định nghĩa:

Giáo viên cho học sinh thông tin: “ Trong 1 gam nước có tới hơn 3 vạn tỉ tỉ nguyên tử O và 6 vạn tỉ tỉ nguyên tử hidro”.

- Chỉ trong một gam nước số nguyên tử mỗi loại nguyên tử có nhiều không?

-Trong một hộp sữa số lượng nguyên tử canxi có đếm được không?

Đáng lẽ người ta nói trong sữa có bổ sung rất nhiều nguyên tử Ca thì người ta nói ngắn gọn: bổ sung nguyên tố canxi

Giáo viên nhấn mạnh: Đáng lẽ nói những nguyên tử loại này, nguyên tử loại kia thì ta nói nguyên tố này, nguyên tố kia.

Mà nguyên tử cùng loại học sinh đã học rồi, từ đó học sinh hình thành nên khái niệm nguyên tố.

-Yếu tố nào đặc trưng cho một nguyên tố hóa học? Học sinh nghiên cứu thông tin

+Học sinh sẽ thấy số lượng nguyên tử trong một lượng chất nhỏ cũng đã rất nhiều.

+Rất nhiều. Không đếm được

Học sinh hình thành khái niệm nguyên tố

-Đặc trưng cho nguyên tố hóa học là số proton.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY