Đề tài Một số giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoaì vào các khu công nghiệp, khu chế xuất của Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI

VÀ KCN, KCX 2

1. TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI: 2

1.1. Khái niệm đầu tư trực tiếp nước ngoài : 2

1.2. Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài: 2

1.3. Các hình thức FDI trong thực tiễn: 2

2. KCN-KCX VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ ĐỐI VỚI THU HÚT FDI 2

2.1. KCN- KCX: 2

2.2. Vai trò của KCN-KCX đối với thu hút FDI 2

3. KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN KCN. KCX 2

3.1. Kinh nghiệm của Thái lan 2

3.2. Kinh nghiệm của Đài loan 2

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG CÁC KCN-KCX Ở VIỆT NAM THỜI GIAN QUA 2

1. Giới thiệu vài nét về KCN-KCX 2

2. Tình hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong các KCN- KCX ở Việt nam 2

3. Những thành quả và tồn tại trong KCN, KCX ở Việt Nam. 2

3.1. Những thành quả. 2

3.2. Những tồn tại. 2

CHƯƠNG III: QUAN ĐIỂM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO PHÁTRIỂNCÁC KCN, KCX Ở VIỆT NAM 2

1. QUAN ĐIỂM THU HÚT FDI VÀO CÁC KCN-KCX 2

2. CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI PHÁT TRIỂN KCN, KCX Ở VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI. 2

2.1. Đồng bộ hoá hệ thống pháp luật, tạo môi trường thông thoáng để

thu hút vốn đầu tư. 2

2.2. Tạo ra quy hoạch KCN, KCX hợp lý. 2

2.3. Phát huy dân chủ trong hoạt động kinh tế. Tạo mối quan hệ hợp lý giữa

Nhà nước và KCN, KCX. 2

2.4. Cải thiện chính sách thuế, giảm thuế cho thuê đất. 2

2.5. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng trong KCN, KCX. 2

2.6. Xây dựng, hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý, thực hiện nguyên tắc

một cửa, tại chỗ. 2

2.7. Chủ động vận động đầu tư và tiếp thị vào KCN, KCX. 2

KẾT LUẬN 2

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY