Đề tài Một số giải pháp tạo vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay

Lời nói đầu

I.Tạo vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn – một trong những yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của DNNN trong nền kinh tế thị trường

1.Vốn, vai trò của vốn đối với DNNN trong nền kinh tế thị trường

1.1.Khái quát về vốn

1.2.Phân loại vốn

1.3.Vai trò của vốn đối với các DNNN

2.Các công cụ tạo vốn cho các DNNN trong nền kinh tế thị trường

3.Vấn đề về hiệu quả sử dụng vốn

3.1.Quan điểm về hiệu quả sử dụng vốn

3.2.Các chỉ tiêu cơ bản đánh giá hiệu quả sử dụng vốn

3.2.1.Các chỉ tiêu đánh giá tổng hợp

3.2.2.Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VCĐ

3.2.3.Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VLĐ

3.3.Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong các DNNN trong cơ chế thị trường

II.Khái quát thực trạng tạo vốn và sử dụng vốn trong các DNNN ở Việt nam hiện nay

1.Vai trò của DNNN trong nền kinh tế

2.Thực trạng về vốn và hiệu quả sử dụng vốn trong các DNNN

2.1.Đánh giá chung

2.1.1.Thời kỳ trước đổi mới kinh tế

2.1.2.Thời kỳ đổi mới kinh tế từ 1986 đến nay

2.2.Thực trạng về vốn và huy động vốn trong các DNNN

2.3.Thực trạng về hiệu quả sử dụng vốn trong các DNNN

2.4.Những kết quả và tồn tại

2.4.1.Những kết quả đạt được

2.4.2.Những tồn tại

III.Giải pháp tạo vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho các DNNN

1.Một số giải pháp tổng quát

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY