Đề tài Một số giải pháp tăng cường thu hút và sử dụng vốn ODA ở Việt Nam giai đoạn 2001 - 2005

LỜI NÓI ĐẦU 1

NỘI DUNG 3

I - TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ ODA Ở VIỆT NAM 3

GIAI ĐOẠN 1993-2000 3

1. TỔNG QUAN VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN ODA Ở VIỆT NAM. 3

1.1.Thời kỳ trước năm 1993. 3

1. 2. Thời kỳ từ 1993 đến nay . 4

II. Đánh giá tình hình cam kết và sử dụng ODA giai đoạn 1993 - 2000 5

2.1. Đánh giá về động thái chung của ODA 5

2.Đánh giá về cơ cấu ODA. 9

2.1.Đánh giá về cơ cấu ODA theo ngành. 9

2.2.Cơ cấu ODA theo lĩnh vực. 11

2.2.1. ODA phục vụ cho phát triển hạ tầng kinh tế. 12

2.2.2.Phát triển con người. 14

2.2.3.Phát triển nông thôn . 15

2.2.4.Hỗ trợ về thể chế và chính sách 17

2.2.5.Lĩnh vực lớn tiếp theo là quản lý tài nguyên thiên nhiên và phát triển công nghiệp. 17

2.2.6.Các chương trình cứu trợ khẩn cấp 17

3.Đánh giá ODA theo loại hình viện trợ. 18

3.1.Hỗ trợ kỹ thuật độc lập. 18

3.2.Hỗ trợ giải ngân nhanh. 18

4.Đánh giá ODA theo các nhà tài trợ 20

5.Đánh giá ODA theo vùng, lãnh thổ. 23

6.Các vấn đề trong thực hiện vốn ODA . 26

6.1.Công tác tái định cư và giải phóng mặt bằng (GPMB) bị chậm. 26

6.2.Thiếu vốn đối ứng cho các dự án ODA. 26

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY