Đề tài Một số giải pháp tăng cường hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại Ngân Hàng Công Thương Đống Đa

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I : NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ 3

1/ KHÁI NIỆM VÀ THỰC CHẤT CỦA KINH DOANH NGOẠI TỆ 3

2/ ĐẶC TRƯNG VÀ CÁC HÌNH THỨC KINH DOANH NGOẠI TỆ CỦA NGÂN HÀNG 4

2.1 Đặc trưng của hoạt động kinh doanh ngoại tệ 4

2.2 Các hình thức kinh doanh ngoại tệ 5

3 . SỰ CẦN THIẾT ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 13

3.1 Đối với bản thân ngân hàng 14

3.2 Đối với nền kinh tế 14

4/ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ Ở NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 15

4.1 Những nhân tố nội tại trong bản thân ngân hàng 15

4.2 Các yếu tố bên ngoài ngân hàng 17

CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG KINH DOANH NGOẠI TỆ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỐNG ĐA 21

1.1 Lịch sử ra đời và phát triển của Ngân Hàng Thương Mại 22

1.2 Các hoạt động cơ bản của Ngân Hàng Thương Mại 23

2/ GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHCT ĐỐNG ĐA VÀ CÁC ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT CHỦ YẾU CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ 24

2.1 Sự ra đời và phát triển của Ngân Hàng Công Thương Đống Đa 23

2.2 Chức năng và nhiệm vụ của NHCT Đống Đa 26

2.3 Đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh ngoại tệ 31

3. THỰC TRẠNG KINH DOANH NGOẠI TỆ CỦA CHI NHÁNH NHCT ĐỐNG ĐA 33

3.1 Kết quả hoạt động có liên quan chủ yếu đến kinh doanh ngoại tệ của NHCT Đống Đa 33

3.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh ngoại tệ của NHCT Đống Đa qua những năm qua 41

4/ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KINH DOANH NGOẠI TỆ TẠI CHI NHÁNH NHCT ĐỐNG ĐA QUA NHỮNG NĂM QUA 55

4.1 Những ưu điểm trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại chi nhánh NHCT Đống Đa 55

4.2 Những tồn tại trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ hiện nay tại NHCT Đống Đa 56

4.3 Nguyên nhân của tồn tại 56

CHƯƠNG III : MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ TẠI CHI NHÁNH NHCT ĐỐNG ĐA 60

1/ ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH ĐỐI NGOẠI CỦA NHCT VIỆT NAM TRONG NĂM 2002 60

2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY KINH DOANH NGOẠI TỆ 61

2.1 Mở rộng mạng lưới kinh doanh ngoại tệ 61

2.2 Đa dạng hoá các ngoại tệ kinh doanh 61

2.3 Chủ động trong khai thác các nguồn ngoại tệ 62

2.4 Thúc đẩy hoạt động có liên quan tới kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng 63

2.5. Đầu tư trang thiết bị phục vụ cho việc kinh doanh ngoại tệ và chính sách phát triển nhân lực . 64

3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 65

3.1. Kiến nghị với NHCT Việt Nam. 65

3.2. Kiến nghị với NHNN 66

3.3. Một số kiến nghị khác. 70

KẾT LUẬN 71

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY