Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty cổ phần giầy Hưng Yên

Phần I: Khái quát về Công ty cổ phần giầy Hưng Yên 3

I. Lịch sử hình thành và các giai đoạn phát triển chính của Công ty 3

1. Lịch sử hình thành của Công ty 3

2. Các giai đoạn phát triển chính của Công ty 3

II. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty 5

III. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần giầy Hưng Yên 5

1. Đặc điểm về sản phẩm của công ty 5

2. Đặc điểm về quy trình công nghệ sản xuất giầy của công ty 6

3. Đặc điểm về nguồn lao động của công ty 8

4. Đặc điểm về nguyên vật liệu của công ty 10

5. Đặc điểm về thị trường tiêu thụ của công ty 12

6. Đặc điểm về ngồn vốn của công ty 12

IV. Bộ máy tổ chức và quản lý kinh doanh của Công ty 13

1. Bộ phận quản trị 16

2. Ban giám đốc 16

3. Các phòng ban chức năng và các xí nghiệp 16

V. Quan điểm & phương hướng phát triển của Công ty cổ phần giầy Hưng Yên trong những năm tới 18

1. Quan điểm phát triển của công ty 18

2. Phương hướng phát triển của công ty 18

Phần II:Thực trạng hiệu quả kinh doanh ở Công ty cổ phần giầy Hưng Yên 20

I. Các nhân tố tác động đến việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp 20

1. Nhóm các nhân tố ảnh hưởng liên quan 20

2. Nhóm các nhân tố chủ quan 23

II. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp 25

III. Vai trò của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh đối với các doanh nghiệp trong cơ chế thị trường 27

IV. Phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh của Công ty cổ phần giầy Hưng Yên 29

1. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian gần đây 29

2. Phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh của Công ty cổ phần giầy Hưng Yên 33

V. Đánh giá thực trạng hiệu quả kinh doanh của Công ty cổ phần giầy Hưng Yên 38

Phần III:Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty cổ phần giầy Hưng Yên . 43

I.Thành lập phòng marketing và tăng cường công tác nghiên cứu thị trường 43

1. Thành lập phòng marketing 44

2. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường 44

II. Xây dựng chính sách sản phẩm và chính sách giá cả hợp lý 46

III. Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm 49

IV. Giải quyết vấn đề về nguồn vốn 51

V. Tăng cường liên kết kinh tế 52

VI. Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động 53

VII. Kiến nghị với nhà nước và các cấp lãnh đạo 55

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY