Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty Xuất nhập khẩu và Tư vấn - Dịch vụ Đo đạc Bản đồ

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU

I. Xuất nhập khẩu và vai trò trong quá trình CNH - HĐH

1. Bản chất và tính tất yếu khách quan của kinh doanh xuất nhập khẩu

2. Các hình thức xuất nhập khẩu chủ yếu

3. Nội dung công tác xuất nhập khẩu hàng hoá ở các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu

4. Vai trò xuất nhập khẩu trong quá trình CNH - - HĐH ở nước ta

II. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu

1. Quan điểm về hiệu quả

2. Phương pháp đánh giá hiệu quả

3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh

III. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả xuất nhập khẩu

A. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp

1. Nhân tố kinh tế xã hội trong nước

2. Nhân tố tài nguyên thiên nhiên và địa lý

3. ảnh hưởng của tình hình kinh tế xã hội thế giới

B. Nhóm nhân tố thuộc bản thân doanh nghiệp

1. Nhân tố bộ máy quản lý

2. Nhân tố con người

3. Mạng lưới kinh doanh của doanh nghiệp

4. Khả năng cơ sở vật chất kỹ thuật của doanh nghiệp

CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU Ở CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ TƯ VẤN - DỊCH VỤ ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ

I. Khái quát về Công ty Xuất nhập khẩu và Tư vấn - Dịch vụ Đo đạc Bản đồ

1. Quá trình hình thành và phát triển

2. Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu

II. Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty XNK và tư vấn dịch vụ - Đo đạc Bản đồ

1. Hiệu quả kinh doanh của Công ty những năm qua

2. Các chỉ tiêu phân tích đánh giá hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty

2.1. Phân tích số liệu

2.2 Đánh giá hiệu quả kinh doanh trên các lĩnh vực của Công ty trong thời gian qua

III. Đánh giá tổng quát về tình hình hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty Xuất nhập khẩu và Tư vấn - Dịch vụ Đo đạc Bản đồ

1. Thành tựu

1.1. Quy mô hoạt động kinh doanh nhập khẩu ngày càng lớn mạnh

1.2. Ổn định và mở rộng thị trường

1.3. Đa dạng hình thức kinh doanh, mở rộng danh mục hàng hoá nhập khẩu

1.4. Đảm bảo được hiệu quả việc tổ chức, quản lý công tác xuất nhập khẩu

2. Những hạn chế và nguyên nhân

2.1. Còn nhiều yếu kém trong công tác tìm kiếm, khai thác và mở rộng thị trường

2.2. Chưa tận dụng triệt để lợi thế độc quyền trong cung cấp các loại hàng hóa cho các đơn vị trong ngành Địa chính

2.3. Hoạt động kinh doanh xuất khẩu còn chưa phát triển

2.4. Sử dụng chi phí cho kinh doanh chưa hiệu quả

2.5. Khó khăn trong quá trình sử dụng vốn

CHƯƠNG III MỘT SỐ BIỆN PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ TƯ VẤN - DỊCH VỤ ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ

I. Đẩy mạnh bộ phận nghiên cứu và mở rộng thị trường

II. Tăng cường vị trí độc quyền của Công ty trong cung cấp các loại máy móc thiết bị, phụ tùng thay thế cho các đơn vị trực thuộc Tổng cục Địa chính Việt Nam

III.Phát triển hoạt động xuất khẩu ở Công ty Xuất nhập khẩu và Tư vấn - Dịch vụ Đo đạc Bản đồ.

IV.Sử dụng chi phí kinh doanh có hiệu quả.

V. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn sản xuất kinh doanh.

Kiến nghị với Nhà nước

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY