Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của kế hoạch Marketing trong doanh nghiệp

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG. 2I. MARKETING VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 21. Khái niệm marketing 22. Các quan điểm marketing 33. Vai trò, chức năng của marketing trong doanh nghiệp 33.1 Vai trò của marketing 33.2 Chức năng của Marketing 4II. KẾ HOẠCH MARKETING TRONG DOANH NGHIỆP 51. Khái niệm kế hoạch marketing 52. Vị trí của kế hoạch marketing trong doanh nghiệp 63. Nội dung của kế hoạch marketing 64. Lập kế hoạch marketing theo nguyên tắc 4P 9II. QUY TRÌNH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH MARKETING TRONG DOANH NGHIỆP 11CHƯƠNG II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH MARKETING TRONG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM- LẤY VÍ DỤ LÀ CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM (VINAMILK) 13I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY 13II. KẾ HOẠCH MARKETING THEO PHƯƠNG PHÁP 4P CỦA VINAMILK 141. Về sản phẩm 142. Về giá (Price) 163. Phân phối (Place) 164. Xúc tiễn hỗn hợp 17CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MARKETING TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY 191. Hiện đại hóa các công cụ marketing 192. Đào tạo đội ngũ nhân viên marketing chuyên nghiệp. 203. Tìm hiểu rõ thị trường và khách hàng của bạn 21KẾT LUẬN 22DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 23

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG. 2

I. MARKETING VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 2

1. Khái niệm marketing 2

2. Các quan điểm marketing 3

3. Vai trò, chức năng của marketing trong doanh nghiệp 3

3.1 Vai trò của marketing 3

3.2 Chức năng của Marketing 4

II. KẾ HOẠCH MARKETING TRONG DOANH NGHIỆP 5

1. Khái niệm kế hoạch marketing 5

2. Vị trí của kế hoạch marketing trong doanh nghiệp 6

3. Nội dung của kế hoạch marketing 6

4. Lập kế hoạch marketing theo nguyên tắc 4P 9

II. QUY TRÌNH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH MARKETING TRONG DOANH NGHIỆP 11

CHƯƠNG II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH MARKETING TRONG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM- LẤY VÍ DỤ LÀ CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM (VINAMILK) 13

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY 13

II. KẾ HOẠCH MARKETING THEO PHƯƠNG PHÁP 4P CỦA VINAMILK 14

1. Về sản phẩm 14

2. Về giá (Price) 16

3. Phân phối (Place) 16

4. Xúc tiễn hỗn hợp 17

CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MARKETING TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY 19

1. Hiện đại hóa các công cụ marketing 19

2. Đào tạo đội ngũ nhân viên marketing chuyên nghiệp. 20

3. Tìm hiểu rõ thị trường và khách hàng của bạn 21

KẾT LUẬN 22

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY