Đề tài Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức quản lýsản xuất kinh doanh tại công ty Cổ Phần Thương Mại & Công Nghệ An Phát

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I: MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY 3

I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ AN PHÁT 3

1. Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp 3

2. Các mặt hàng kinh doanh của doanh nghiệp 4

3.Tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp 5

II, THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & CÔNG NGHỆ AN PHÁT 7

1, Thực trạng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 7

2, Phân tích, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 12

PHẦN II: CÔNG TÁC TỔ CHỨC QUẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CƠ CHẾ HUY ĐỘNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & CÔNG NGHỆ AN PHÁT 14

I, CÔNG TÁC TỔ CHỨC QUẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH 14

1, Thực trạng công tác tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh 14

2, Một số nhận xét về công tác tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của công ty 20

II, CƠ CHẾ HUY ĐỘNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY 23

1, Nguồn vốn và cơ chế huy động vốn 23

2, Một số nhận xét về công tác tổ chức nguồn vốn và huy động vốn kinh doanh tại công ty 25

PHẦN III:MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN TỔ CHỨC QUẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN CHO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY 28

I, KIẾN NGHỊ TRONG VIỆC HOÀN THIỆN TỔ CHỨC QUẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH 28

II, KIẾN NGHỊ TRONG VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN CHO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH. 31

PHẦN KẾT LUẬN 33

TÀI LIỆU THAM KHẢO 34

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY