Đề tài Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trước khi ký kết, thực hiện hợp đồng nhập khẩu

MỞ BÀI.

I. Khái niệm và Nội dung hợp đồng mua bán ngoại thương.

1. Khái niệm hợp đồng mua bán ngoại thương.

2. Nội dung hợp đồng hợp đồng mua bán ngoại thương.

I. Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trước khi ký kết, thực hiện hợp đồng nhập khẩu.

1. Trong phương thức đàm phán trực tiếp để ký kết hợp đồng nhập khẩu.

2. Trong phương thức đàm phán gián tiếp thông qua thư từ, điện tín, telex, fax.

III. Những giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong việc ký kết hợp đồng nhập khẩu.

IV . Những giải pháp hạn chế rủi ro đối với việc thực hiện hợp đồng nhập khẩu

1. Những giải pháp đối với nghĩa vụ mà người nhập khẩu thực hiện theo hợp đồng nhập khẩu

2. Những giải pháp đối với việc thực hiện nghĩa vụ xuất khẩu của người xuất khẩu nước ngoài.

KẾT LUẬN.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY