Đề tài Một số giải pháp nhằm bảo tồn nguồn tài nguyên nhân văn phục vụ việc phát triển du lịch trên địa bàn Hà Tây

MỤC LỤC

Trang

Lời mở đầu 1

1. Tài nguyên nhân văn và mối quan hệ tương tác giữa tài nguyên nhân văn với phát triển du lịch. 2

1.1. Giới thiệu chung về tài nguyên du lịch nhân văn và vài nét về tài nguyên nhân văn ở Hà Tây. 2

1.2. Tác động của tài nguyên nhân văn đối với sự phát triển du lịch. 4

1.2.1. Những tác động tích cực 4

1.2.2. Những tác động tiêu cực. 5

1.3. Tác động của việc phát triển du lịch tới nguồn tài nguyên nhân văn. 6

1.3.1. Những tác động tích cực. 6

1.3.2. Những tác động tiêu cực. 7

2. Thực trạng tài nguyên nhân văn và phát triển du lịch văn hoá ở Hà Tây 9

2.1. Thực trạng tài nguyên nhân văn Hà Tây. 9

2.1.1. Thực trạng các làng nghề ở Hà Tây. 9

2.1.2. Thực trạng các lễ hội ở Hà Tây. 11

2.2. Thực trạng phát triển du lịch văn hoá ở Hà Tây. 13

2.2.1. Về du lịch làng nghề. 13

2.2.2.Về du lịch lễ hội. 15

3. Một số giải pháp nhằm bảo tồn nguồn tài nguyên nhân văn phục vụ việc phát triển du lịch trên địa bàn Hà Tây. 16

3.1. Giải pháp bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống và phát triển du lịch làng nghề ở Hà Tây. 16

3.2. Giải pháp duy trì và bảo tồn các lễ hội và phát triển du lịch lễ hội ở Hà Tây. 17

Kết luận 20

Danh mục tài liệu tham khảo 21

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY