Đề tài Một số giải pháp nâng cao hiệu quả phục vụ và kinh doanh của chi nhánh dược phẩm Văn Giang

LỜI NÓI ĐẦU . Trang 3

Chương I: VAI TRÒ , VỊ TRÍ CỦA CỬA HÀNG BÁN THUỐC

PHỤC VỤ NHÂN DÂN . 4

I.Quan điểm chủ trương về mạng lưới cung ứng thuốc 4

1.Chính sách quốc gia về thuốccủa Việt nam 4

2.Quan điểm chủ trương về thuốc ở Việt nam 9

II.Vai trò của các cửa hàng thuốc 14

1. Khái niệm hiệu thuốc 14

2. Vai trò chức năng . 14

3. Những nhân tố tác động đến kết quả kinh doanh của chi nhánh 18

Chương II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA

CHI NHÁNH DƯỢC PHẨM VĂN GIANG 21

I.Giới thiệu tổng quát về chi nhánh . 21

1. Quá trình hình thành và phát triển . 21

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của chi nhánh 34

3. Nhiệm vụ của chi nhánh . 37

4. Phương thức kinh doanh của chi nhánh . 39

II. Kết quả kinh doanh của chi nhánh . 43

1. Tình hình kinh doanh của chi nhánh . 43

2. Hiệu quả kinh doanh của chi nhánh 43

3. Đánh giá kết quả thu được và nhận xét . 52

III. Những tồn tại vướng mắc 53

1. Những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng tới hoạt động của chi nhánh. 53

2. Những yếu tố bên trong ảnh hưởng tới hoạt động của chi nhánh. 54

Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ VÀ KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH DƯỢC PHẨM VĂN GIANG 55

I. Phương hướng và nhiệm vụ của chi nhánh năm 2007 55

II. Một số giải pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và kinh doanh của chi nhánh dược phẩm Văn giang 56

1.Sự cần thiết nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 56

2. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và kinh doanh của chi nhánh dược phẩm Văn giang 58

III. Một số kiến nghị với sở y tế Hưng yên và nhà nước 63

KẾT LUẬN 65

TÀI LIỆU THAM KHẢO 66

CHỨNG THỰC CỦA CHI NHÁNH 67

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY