Đề tài Một số giải pháp mở rộng hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại Sở giao dịch I - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Doanh nghiệp lần đầu thiết lập quan hệ tín dụng cần có các giấy tờ sau:+ Quyết định thành lập doanh nghiệp; + Điều lệ doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp tư nhân); + Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc (giám đốc), kế toán trưởng; quyết định công nhận ban quản trị; + Đăng ký kinh doanh; + Giấy phép hành nghề;+ Giấy phép đầu tư (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài);+ Biên bản góp vốn, danh sách thành viên sáng lập (công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty hợp danh).

Doanh nghiệp lần đầu thiết lập quan hệ tín dụng cần có các giấy tờ sau:

+ Quyết định thành lập doanh nghiệp;

+ Điều lệ doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp tư nhân);

+ Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc (giám đốc), kế toán trưởng; quyết định công nhận ban quản trị;

+ Đăng ký kinh doanh;

+ Giấy phép hành nghề;

+ Giấy phép đầu tư (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài);

+ Biên bản góp vốn, danh sách thành viên sáng lập (công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty hợp danh).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY