Đề tài Một số giải pháp hoàn thiện chính sách phát triển công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2001 2020

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I 3

CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP 3

I. BỐI CẢNH RA ĐỜI CỦA CHÍNH SÁCH CÔNG NGHIỆP 3

II. TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP 4

1. Khái niệm về chính sách phát triển công nghiệp 4

1.1. Các quan điểm 4

1.2. Khái niệm chính sách phát triển công nghiệp 5

2. Nội dung và mục tiêu của chính sách phát triển công nghiệp 6

2.1 Nội dung 6

3. Trọng tâm của chính sách phát triển công nghiệp. 7

4. Tính tất yếu của chính sách công nghiệp. 8

4.1. Do những thất bại của thị trường và vai trò can thiệp của Chính phủ 9

4.2. Xuất phát từ lý thuyết về sự thất bại của Chính phủ 9

4.3. Lý thuyết thể chế mới về sự can thiệp của Chính phủ vào nền kinh tế 10

4.4. Quan điểm kinh tế chính trị 11

5. Phân loại chính sách công nghiệp 12

5.1. Phân loại theo vai trò của Nhà nước trong sự phân công giữa Nhà nước và các doanh nghiệp 12

5.2. Phân loại theo đối tượng mục đích của chính sách 12

5.3. Phân biệt theo thủ pháp chính sách (theo cách thức để thực hiện mục tiêu) 13

6. Khái quát về chính sách công nghiệp của Việt Nam 14

III. CHÍNH SÁCH CÔNG NGHIỆP CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG Á VÀ BÀI HỌC KINH NGHIÊM CHO VIỆT NAM. (NHẬT BẢN, HÀN QUỐC, ĐÀI LOAN) 17

1. Tập trung vào xây dựng cơ sở kinh tế trong nước. 17

2. Công nghiệp hoá hướng nội, thay thế nhập khẩu được chuyển hướng thành công nghiệp hoá hướng ngoại, khuyến khích xuất khẩu vào thời điểm thích hợp 21

CHƯƠNG II 28

THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 28

I. CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM THỜI KỲ (1954-1989) 28

1. Khái quát chính sách phát triển công nghiệp thời kỳ (1954-1989) 28

1.1. Giai đoạn (1954-1957) 28

1.2. Giai đoạn 1958-1960. 29

1.3. Giai đọan (1960-1965) 29

4.1. Giai đoạn (1965-1975) 30

1.5. Giai đoạn (1976-1989) 30

2. Nhận xét chung về chính sách phát triển công nghiệp thời kỳ (1954-1989) 32

II. THỰC TRẠNG CÔNG NGHIỆP VÀ CHÍNH SÁCH CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM GIAI ĐOẠN (1990-2000) 32

1. Thực trạng công nghiệp giai đoạn (1990-2000) 32

1.1. Tình hình phát triển chung 32

1.2. Tình hình và xu hướng phát triển các nhóm ngành công nghiệp . 36

1.3. Thực trạng cơ cấu công nghiệp 41

1.4. Thực trạng chính sách chuyển dịch cơ cấu theo hướng xuất khẩu trong tiến trình phát triển công nghiệp 45

2. Những tồn tại trong sự phát triển công nghiệp và chính sách công nghiệp giai đoạn (1990-2000). 46

2.1. Đánh giá tổng quát thực trạng hệ thống công nghiệp. 46

2.2. Đánh giá về chính sách công nghiệp 49

3. Các giải pháp của Chính phủ đã thực hiện để phát triển công nghiệp 53

3.1. Điều chỉnh thể chế- chính sách kinh tế vĩ mô 53

3.2. Điều chỉnh cơ cấu kinh tế và cơ cấu đầu tư 53

3.3. Tăng cường cơ sở luật pháp, đảm bảo kiệu lực của pháp luật 54

3.4. Đổi mới doanh nghiệp Nhà nước 54

CHƯƠNG III 55

GIẢI PHÁP CHO CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN (2001-2020) 55

I. ĐỊNH HƯỚNG CHUNG 55

1. Xu hướng đẩy mạnh phát triển công nghiệp Việt Nam trong những năm tới 55

2. Mô hình chính sách công nghiệp Việt Nam đến 2020 56

2.1. Mục tiêu và định hướng chung của chính sách công nghiệp thương mại là đưa Việt Nam về cơ bản trở thành một nước công nghiệp vào naưm 2020 56

2.2. Những nguyền tắc chung của mô hình chính sách công nghiệp trong 20 năm tới 58

3. Định hướng cơ cấu công nghiệp 58

3.1. Về cơ cấu ngành 58

3.2. Về cơ cấu vùnglãnh thổ 59

3.3. Về cơ cấu quy mô 59

3.4. Về cơ cấu thành phần kinh tế 59

4. Định hướng về bước đi phát triển sản phẩm, thị trường và nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp 60

4.1. Về bước đi phát triển sản phẩm công nghiệp 60

4.2. Về định hướng thị trường 60

4.3. Về nâng cao sức cạnh tranh hàng công nghiệp Việt Nam 60

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CỤ THỂ 61

1. Tập trung cao độ đẻ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 61

2. Về chính sách công nghệ 63

3. Chính sách về vốn 64

3.1. Dựa vào vốn trong nước là chủ yếu, vừa phải tranh thủ thu hút được nguồn vốn nước ngoài 65

3.2. Định hướng sử dụng vốn 66

4. Chính sách thuế quan 66

4.1. Yêu cầu hoàn thiện chính sách thuế quan 66

4.2. Giải pháp hoàn thiện thuế quan trong những năm tới 66

5. Chính sách hỗ trợ những ngành công nghiệp mũi nhọn 67

III. KIẾN NGHỊ VỀ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM 68

KẾT LUẬN 69

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY