Đề tài Một số công tác để thực hiện tổ chức quản lý, dạy nghề và tạo việc làm cho người sau cai nghiện tại Thành Phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤC  LỜI MỞ ĐẦU 1NỘI DUNG 3CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN 31. Tổng quan về tình hình nghiện ma túy ở Việt Nam. 31.1. Các khái niệm liên về ma túy. 31.1.1. Ma túy 31.1.2. Nghiện ma túy và đôi nét về lịch sử nghiện ma túy ở Việt Nam. 41.2.3 Người nghiện ma túy. 92. Công tác phòng chống ma túy ở nước ta. 92.1.Về công tác giảm cung ma túy. 102.2. Công tác giảm cầu ma túy. 112.3. Công tác giảm hại ma túy. 17CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC QUẢN LÝ, DẠY NGHỀ VÀ TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 181. Sự cần thiết tổ chức quản lý, dạy nghề và tạo việc làm cho người sau cai nghiện. 181.1. Đặc điểm kinh tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh. 181.1.1. Đặc điểm kinh tế: 181.1.2. Đặc điểm xã hội: 191.2. Thực trạng về tình hình nghiện ma túy và công tác cai nghiện tại thành phố Hồ Chí Minh. 201.2.1. Tình hình nghiện ma túy trên địa bàn Thành phố. 201.2.2. Hạn chế công tác cai nghiện phục hồi đến năm 2002. 212. Cơ sở pháp lý của công tác tổ chức, quản lý, dạy nghề và tạo việc làm cho người sau cai nghiện tại Thành phố Hồ Chí Minh. 222.1. Sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và các bộ ngành trong việc thực hiện NQ16 232.2. Sự quan tâm, kiểm tra giám sát thực hiện của Ủy ban nhân dân Thành phố. 25 3. Một số kết quả về công tác tổ chức quản lý, dạy nghề và đào tạo việc làm cho người sau cai nghiện tại TP.HCM 263.1. Tại các Trung tâm chữa bệnh giáo dục- lao động xã hội 263.1.1. Tiếp nhận và Tổ chức quản lý, dạy nghề và tạo việc làm cho người sau cai nghiện 273.1.2. Công tác dạy nghề 283.2.3. Tổ chức việc làm cho người sau cai nghiện 303.1.3. Công tác dạy văn hóa 333.1.4. Một số hoạt động bổ sung việc tổ chức quản lý, dạy nghề và tạo việc làm cho người sau cai nghiện. 353.2. Tại các doanh nghiệp sử dụng lao động sau cai nghiện 413.2.1. Tình trạng việc làm 413.2.2Về tiền lương và thu nhập 423.2.3.Hợp đồng lao động 443.2.4. Một số yếu tố khác ảnh hưởng quá trình làm việc của người lao động 453.2.5. Về phía các doanh nghiệp sử dụng lao động sau cai nghiện 474. Nhận xét đánh giá và bài học kinh nghiệm. 484.1 Những mặt làm được 484.2. Khó khăn, vướng mắc: 494.3. Đánh giá chung. 494.4. Bài học kinh nghiệm. 52CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG MỤC TIÊU VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ 541. Phương hướng, nhiệm vụ. 541.1 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động 541.2. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. 552. Mục tiêu 563. Kiến nghị 56KẾT LUẬN 58DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 60

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

NỘI DUNG 3

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN 3

1. Tổng quan về tình hình nghiện ma túy ở Việt Nam. 3

1.1. Các khái niệm liên về ma túy. 3

1.1.1. Ma túy 3

1.1.2. Nghiện ma túy và đôi nét về lịch sử nghiện ma túy ở Việt Nam. 4

1.2.3 Người nghiện ma túy. 9

2. Công tác phòng chống ma túy ở nước ta. 9

2.1.Về công tác giảm cung ma túy. 10

2.2. Công tác giảm cầu ma túy. 11

2.3. Công tác giảm hại ma túy. 17

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC QUẢN LÝ, DẠY NGHỀ VÀ TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 18

1. Sự cần thiết tổ chức quản lý, dạy nghề và tạo việc làm cho người sau cai nghiện. 18

1.1. Đặc điểm kinh tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh. 18

1.1.1. Đặc điểm kinh tế: 18

1.1.2. Đặc điểm xã hội: 19

1.2. Thực trạng về tình hình nghiện ma túy và công tác cai nghiện tại thành phố Hồ Chí Minh. 20

1.2.1. Tình hình nghiện ma túy trên địa bàn Thành phố. 20

1.2.2. Hạn chế công tác cai nghiện phục hồi đến năm 2002. 21

2. Cơ sở pháp lý của công tác tổ chức, quản lý, dạy nghề và tạo việc làm cho người sau cai nghiện tại Thành phố Hồ Chí Minh. 22

2.1. Sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và các bộ ngành trong việc thực hiện NQ16 23

2.2. Sự quan tâm, kiểm tra giám sát thực hiện của Ủy ban nhân dân Thành phố. 25

3. Một số kết quả về công tác tổ chức quản lý, dạy nghề và đào tạo việc làm cho người sau cai nghiện tại TP.HCM 26

3.1. Tại các Trung tâm chữa bệnh giáo dục- lao động xã hội 26

3.1.1. Tiếp nhận và Tổ chức quản lý, dạy nghề và tạo việc làm cho người sau cai nghiện 27

3.1.2. Công tác dạy nghề 28

3.2.3. Tổ chức việc làm cho người sau cai nghiện 30

3.1.3. Công tác dạy văn hóa 33

3.1.4. Một số hoạt động bổ sung việc tổ chức quản lý, dạy nghề và tạo việc làm cho người sau cai nghiện. 35

3.2. Tại các doanh nghiệp sử dụng lao động sau cai nghiện 41

3.2.1. Tình trạng việc làm 41

3.2.2Về tiền lương và thu nhập 42

3.2.3.Hợp đồng lao động 44

3.2.4. Một số yếu tố khác ảnh hưởng quá trình làm việc của người lao động 45

3.2.5. Về phía các doanh nghiệp sử dụng lao động sau cai nghiện 47

4. Nhận xét đánh giá và bài học kinh nghiệm. 48

4.1 Những mặt làm được 48

4.2. Khó khăn, vướng mắc: 49

4.3. Đánh giá chung. 49

4.4. Bài học kinh nghiệm. 52

CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG MỤC TIÊU VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ 54

1. Phương hướng, nhiệm vụ. 54

1.1 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động 54

1.2. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. 55

2. Mục tiêu 56

3. Kiến nghị 56

KẾT LUẬN 58

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 60

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY