Đề tài Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty tư vấn đầu tư và thương mại

Khoa quản trị doanh nghiệp 0

Lời nói đầu 1

Chương I 4

Những vấn đề lý luận chung 4

về vốn và hiệu quả sử dụng vốn 4

I/ Khái niệm và phân loại vốn. 4

1. Khái niệm về vốn 4

2. Vai trò của vốn 6

3. Phân loại vốn trong doanh nghiệp 6

Căn cứ vào nguồn hình thành thì vốn được chia làm hai loại: Vốn chủ sở hữu và nợ phải trả. 10

II. Những chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp 11

1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn 11

2. Những chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn 12

III. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 20

1. Sự ổn định của doanh thu và lợi nhuận 21

2. Cơ cấu tài sản 21

3. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của nghành 21

4. Doanh lợi vốn và lãi suất vốn huy động 22

5. Mức độ chấp nhận rủi ro của người lãnh đạo 22

Chương II : 28

Thực trạng hiệu quả sử dụng 28

I. Đặc điểm tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty tư vấn đầu tư và thương mại. 28

1. Lịch sử hình thành và phát triển 28

II. Các đặc điểm kinh tế kỹ thuật ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng của Công ty Tư vấn đầu tư và Thương mại. 36

III. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Tư vấn đầu tư và Thương mại 44

IV. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của Công ty Tư vấn đầu tư và Thương mại 55

Chương III 58

I. Xu hướng phát triển của thị trường tiêu thụ mặt hàng thiết bị thuỷ tại Việt Nam 58

II. Định hướng phát triển của Công ty thời gian tới 60

III. Những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tai Công ty Tư vấn đầu tư và Thương mại. 62

IV. Kiến nghị với nhà nước và các đơn vị chủ quản 75

Kết luận 77

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY