Đề tài Một số biện pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo và phát triển nhân sự tại công ty Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Hà Nội

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I:

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ TRONG CƠ QUAN VĂN PHÒNG 3

I. Tổng quan về quản trị nhân sự trong cơ quan văn phòng 3

1. Khái niệm tầm quan trọng của quản trị nhân sự trong cơ quan 3

2. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị nhân sự trong cơ quan văn phòng 8

II. Đào tạo và phát triển nhân sự 10

1. Khái niệm và tầm quan trọng của đào tạo và phát triển nhân sự 10

2. Nội dung và phương pháp đào tạo phát triển nhân sự 12

CHƯƠNG II:

PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ Ở CÔNG TY AGREXPORT 15

I. Khái quát về Công ty AGREXPORT 15

1. Quá trình hình thành và phát triển 15

2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty 15

3. Đặc điểm kinh doanh của công ty 16

4. Cơ cấu tổ chức 17

II. Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty trong 3 năm qua 20

III. Tình hình công tác phát triển nhân sự của Công ty AGREXPORT 22

1. Phân tích tình hình tổ chức lao động của công ty 22

2. Tình hình công tác đào tạo và phát triển nhân sự của công ty 24

IV. Đánh giá chung về công tác phát triển nhân sự của văn phong Công ty AGREXPORT 30

1. Những ưu điểm trong công việc thực hiện công tác đào tạo và phát triển nhân sự của công ty 30

2. Những hạn chế trong công tác đào tạo và phát triển nhân sự tại công ty 31

CHƯƠNG III:

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY AGREXPORT 33

I. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển nhân sự trong Công ty AGREXPORT 33

II. Phương hướng chung về đào tạo và phát triển nhân sự của Công ty thời gian tới 34

III. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển tại Công ty 36

1. Giải pháp chung 36

2. Giải pháp cụ thể 37

KẾT LUẬN 42

TÀI LIỆU THAM KHẢO 43

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY