Đề tài Một số biện pháp nhằm gia tăng nguồn vốn huy động tiền gửi ở ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh thị xã Vĩnh Long

Ngân hàng phải hoạch định một chiến lược huy động vốn khả thi và phù hợp với nhu cầu đầu tư của kinh tế địa phương, trong đó, đặc biệt chú trọng đến nguồn vốn trung, dài hạn bằng các giải pháp tích cực và khẩn trương. Việc huy động kể cả đối với các tổ chức tín dụng, khách hàng khác ngoài địa bàn.

- Ngân hàng nên tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm huy động, nâng cao hơn nữa tính tiện ích thông qua chất lượng và tính đa dạng của sản phẩm. Về lâu dài, Ngân hàng phải đạt được mục tiêu: bất kỳ cá nhân, tổ chức nào có nguồn tiền chưa sử dụng, đều có thể tìm kiếm ở Ngân hàng một loại hình nào đó phù hợp với mong muốn của họ. Riêng đối với hình thức huy động tiết kiệm kỳ hạn truyền thống, cần có những sửa chữa theo hướng linh hoạt: cho phép khách hàng rút tiền trước thời hạn từng phần, trả lãi định kỳ với những món gửi lớn, khách hàng được quyền lựa chọn kỳ hạn bất kỳ trong giới hạn kỳ hạn tối đa của Ngân hàng.

- Ngân hàng Nông nghiệp cần phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, các cơ sở địa phương vừa tiếp cận tìm kiếm khách hàng để đầu tư vừa khai thác huy động vốn, mở rọng khách hàng nhiều hơn nửa nhất là những khách hàng là chủ cơ sở sản xuất kinh doanh mua bán lớn.

- Thường xuyên quan tâm công tác đào tạo và đào tạo lại nhằm động viên và khơi dậy các tiềm năng và sử dụng nhân tài, phục vụ tối đa trong công tác, nên bố trí cán bộ phù hợp với trình độ năng lực và có chính sách khen thưởng kịp thời.

- Tăng cường công tác tiếp thị, nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, Chi nhánh cần đưa sản phẩm tiếp thị vào quy chế, bằng cách phát triển tổ Marketing, không ngừng giới thiệu sản phẩm và những vấn đề mới có liên quan.

- Không ngừng nâng cao chất lượng tín dụng, chú trọng và chuyển dần từ món cho vay nhỏ sang món cho vay lớn nhằm giảm tải và quản lý khách hàng ngày càng tốt hơn, và có hiệu quả hơn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY