Đề tài Một số biện pháp góp phần hoàn thiện công tác quản lý đảm bảo vật tư tại ban quản lý dự án công trình điện Miền Bắc

LỜI NÓI ĐẦU 0

CHƯƠNG I: TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TÁC BẢO ĐẢM VẬT TƯ CỦA DOANH NGHIỆP 2

I. SỰ CẦN THIẾT, Ý NGHĨA VÀ NỘI DUNG QUÁ TRÌNH BẢO ĐẢM VẬT TƯ CỦA DOANH NGHIỆP: 2

1. Sự cần thiết của công tác bảo đảm vật tư cho sản xuất: 2

2. Ý nghĩa của công tác bảo đảm vật tư cho sản xuất 3

II- CÁC HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG QUÁ TRÌNH BẢO ĐẢM VẬT TƯ CỦA DOANH NGHIỆP. 4

1. Mua sắm vật tư 4

2. Tiếp nhận và bảo quản vật tư: 6

3. Cấp phát vật tư 8

4. Quyết toán sử dụng 9

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ BẢO ĐẢM VẬT TƯ TẠI BAN QUẢN LÝ DACCTĐMB 11

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN vµ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA BQLDACCTĐMB. 11

1. Bộ máy quản lý của Ban QLDACCTĐMB: 13

2. Các phòng tham mưu 13

II. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM VỀ MẶT KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA VẬT TƯ VÀ BỘ MÁY TỔ CHỨC QUẢN LÝ VẬT TƯ TẠI BAN QLDACCTĐ 18

III. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM VẬT TƯ Ở BAN QLDACTĐMB 20

1. Xác định nhu cầu : 20

2. Kiểm tra nhu cầu và xác định lượng hàng đặt mua 23

3. Lựa chọn người cung ứng: 23

IV. NHẬN XÉT RÚT RA TỪ TÌNH HÌNH TRÊN 30

1. Ưu: 30

2. Nhược: 31

PHẦN III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM VẬT TƯ PHỤC VỤ CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN 34

I. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN LƯỚI ĐIỆN ĐẾN NĂM 2000 - 2010 CỦA NGÀNH ĐIỆN NÓI CHUNG, CỦA BAN QLDACT ĐIỆN MIỀN BẮC NÓI RIÊNG. 34

1. Khu vực kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh 34

2. Khu vực Nam Hà Nội: 36

3. Khu vực phía bắc Hà Nội: 36

4. Điện khí hóa nông thôn. 37

II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO ĐẢM VẬT TƯ Ở BAN QLDACTĐMB. 38

1. Về công tác xác định nhu cầu vật tư: 39

2. Trong công tác lập đơn hàng. 44

3. Kiểm tra việc tiếp nhận hàng. 46

4. Hoàn thiện công tác ký hợp đồng và thực hiện hợp đồng: 47

5. Tiết kiệm sử dụng vốn cho công tác mua sắm vật tư: 51

6. Hoàn thiên bộ máy quản lý bảo đảm vật tư: 53

KẾT LUẬN 57

TÀI LIỆU THAM KHẢO 58

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY