Đề tài Môi trường pháp luật của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh ở Việt Nam hiện nay - Thực trạng và một số kiến nghị

Mở đầu 1

Phần I: Cơ sở lý luận về pháp luật và doanh nghiệp ngoài quốc doanh. 3

1. Lý luận chung về pháp luật. 3

1.1. Khái niệm và bản chất của pháp luật. 3

1.2. Vai trò của pháp luật. 4

2. Doanh nghiệp ngoài quốc doanh và vị trí của nó trong nền kinh tế nước ta. 5

2.1. Doanh nghiệp ngoài quốc doanh. 5

2.2. Các hình thức của doanh nghiệp ngoài quốc doanh. 6

2.3. Vị trí và vai trò của doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong nền kinh tế nước ta. 9

Phần II: Thực trạng môi trường pháp luật của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh ở nước ta hiện nay. 12

1. Quá trình đăng ký kinh doanh và các thủ tục trước khi đi vào hoạt động của doanh nghiệp. 13

2. Quá trình hoạt động của doanh nghiệp sau khi thành lập. 16

2.1. Huy động vốn. 16

2.2. Đất đai và giấy phép xây dựng. 18

2.3. Thuế 21

2.4. Một số vấn đề tồn tại khác 24

3. Nhận xét 25

Phần III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện môi trường pháp luật của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh ở nước ta hiện nay. 26

1. Về hệ thống pháp luật. 26

1.1. Hoàn thiện và ổn định hệ thống pháp luật. 26

1.2. Nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật. 27

1.3. Xây dựng hành lang pháp lý về cạnh tranh và độc quyền. 28

2. Về một số chính sách chủ yếu. 29

2.1. Chính sách tín dụng. 29

2.2. Chính sách đất đai. 30

2.3. Chính sách thuế. 32

Kết luận 34

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY