Đề tài Mở rộng hoạt động cho vay tại chi nhánh ngân hàng công thương Cửa Lò

Lời nói đầu 1

Chương I: Hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại 3

1. Khái niệm và vai trò của cho vay 3

1.1. Khái niệm cho vay 3

1.2. Vai trò của cho vay 8

2. Các hình thức cho vay của ngân hàng thương mại 10

2.1. Cho vay ngắn hạn 10

2.2. Cho vay trung và dài hạn 11

2.3. Cho vay có đảm bảo 13

2.4. Cho vay không có đảm bảo 14

3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại 14

3.1. Nhân tố từ phía ngân hàng 14

3.2. Nhân tố từ phía khách hàng 17

3.3. Các nhân tố khách quan bên ngoài 19

Chương II: Thực trạng hoạt động cho vay tại chi nhánh Ngân hàng công thương Cửa Lò 20

1. Khái quát về chi nhánh Ngân hàng công thương Cửa Lò 20

1.1. Nhiệm vụ và bộ máy tổ chức kinh doanh của chi nhánh 20

1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh 21

2. Thực trạng hoạt động cho vay tại chi nhánh Ngân hàng công thương Cửa Lò 29

2.1. Khái quát cơ sở pháp lý về cho vay 29

2.2. Thực trạng hoạt động cho vay tại chi nhánh Ngân hàng công thương Cửa Lò 31

2.3. Đánh giá khái quát thực trạng cho vay tại chi nhánh 41

Chương III: Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tại chi nhánh Ngân hàng công thương Cửa Lò 49

1. Phương hướng phát triển của chi nhánh Ngân hàng công thương Cửa Lò trong thời gian tới 49

2. Một số giải pháp mở rộng cho vay tại chi nhánh Ngân hàng công thương Cửa Lò 55

2.1. Công tác huy động vốn 55

2.2. Thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa rủi ro trong hoạt động cho vay 56

2.3. Đa dạng hoá các hình thức cho vay 59

2.4. Điều hành linh hoạt lãi suất 59

2.5. Cải tiến quy trình tín dụng 60

2.6. Thực hiện tốt chính sách marketing 62

2.7. Nâng cao chất lượng các dịch vụ 63

2.8. Coi trọng công tác tổ chức cán bộ 64

2.9. X ây dựng văn hoá kinh doanh 65

3. Một số kiến nghị 67

3.1. Đối với Ngân hàng công thương Việt Nam 67

3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 68

3.3. Kiến nghị với Nhà nước 69

Kết luận 72

Danh mục tài liệu tham khảo 73

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY