Đề tài Mô hình công ty TNHH và Công ty cổ phần đối với nền kinh tế nước ta

Sự phát triển của các công ty cổ phần và công ty TNHH đã thực hiện sự góp phần vào việc xoá đói giảm nghèo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân huy động ngày càng nhiều nguồn lực cho sụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế tăng qui mô của kim ngạch xuất khẩu.

Để khắc phục những thiếu sót theo em nhà nước ta cần phải

Thiết lập môi trường thuận lợi về thể chế xã hội để khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển hơn nữa

Hoàn thiện cơ chế chính sách cho phù hợp với điều kiện mới như có những chính sách bảo hộ đối với các công ty tư nhân trong nước trước sức ép của việc hội nhập và phát triển với các nước.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng sự phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY