Đề tài Mạch quang báo hiển thị chữ tiếng việt có dấu

Mục LụcLời giới thiệu______________________________________________6Phần 1: Phần mở đầu_______________________________________71. Lý do chọn đề tài_________________________________________72.Mục đích, yêu cầu_________________________________________72.1.Mục đích_______________________________________________72.2.Yêu cầu_________________________________________________73.Đối tượng nghiên cứu_______________________________________74.Phương pháp nghiên cứu_____________________________________85.Phạm vi nghiên cứu_________________________________________86.Kết quả nghiên cứu_________________________________________8Phần 2: Phần nội dung_______________________________________91.Giới thiệu về họ vi điều khiển AT89C51________________________91.1.Giới thiệu về cấu trúc phần cứng họ MCS-51____________________91.2.Khối điều khiển trung tâm ( CPU ) :________________________________91.3.Đơn vị xử lý trung tâm______________________________________101.4.Các chân của chip 89C51:__________________________________111.4.1. Sơ đồ khối và chức năng các khối của chip 89C51:_____________111.4.2. Chức năng các chân của chip 89C51________________________121.4.3.Sơ đồ chân của chip 89C51________________________________122.Giới thiệu về các IC cơ bản trong mạch_________________________162.1.Giới thiệu về IC ULN2803_________________________________16a) IC ULN2803_____________________________________________16b) Vài chỉ số kĩ thuật của IC ULN2803___________________________172.2.Giới thiệu về IC 74HC154___________________________________192.2.1.Sơ đồ chân IC74HC154____________________________________192.2.2.Sơ đồ bên trong ic 74HC154_________________________________202.2.3. Bảng chức năng của 74HC154_______________________________212.2.4.Nguyên tắc hoạt động của IC 74HC154:________________________213.Giới thiệu về led ma trận______________________________________214. Sơ đồ khối của mạch quang báo :______________________________235. Chức năng của từng khối :____________________________________245.1.Khối vi điều khiển:_________________________________________245.2.Khối phân kênh :___________________________________________245.3.Khối ghép nối______________________________________________255.4.Khối Led Matrix : __________________________________________266.Nguyên lý hoạt động:__________________________________________266.1. Sơ đồ nguyên lý toàn mạch____________________________________266.2.Khối Led Matrix:____________________________________________266.3.Khối vi điều khiển:___________________________________________276.4.Khối phân kênh:_____________________________________________276.5. Khối ghép nối______________________________________________297.Lưu đồ giải thuật và chương trình:_________________________________307.1. Lưu đồ giải thuật____________________________________________307.2.Chương trình chính___________________________________________31Lời kết________________________________________________________34Tài liệu tham khảo_______________________________________________36

Mục Lục

Lời giới thiệu______________________________________________6

Phần 1: Phần mở đầu_______________________________________7

1. Lý do chọn đề tài_________________________________________7

2.Mục đích, yêu cầu_________________________________________7

2.1.Mục đích_______________________________________________7

2.2.Yêu cầu_________________________________________________7

3.Đối tượng nghiên cứu_______________________________________7

4.Phương pháp nghiên cứu_____________________________________8

5.Phạm vi nghiên cứu_________________________________________8

6.Kết quả nghiên cứu_________________________________________8

Phần 2: Phần nội dung_______________________________________9

1.Giới thiệu về họ vi điều khiển AT89C51________________________9

1.1.Giới thiệu về cấu trúc phần cứng họ MCS-51____________________9

1.2.Khối điều khiển trung tâm ( CPU ) :________________________________9

1.3.Đơn vị xử lý trung tâm______________________________________10

1.4.Các chân của chip 89C51:__________________________________11

1.4.1. Sơ đồ khối và chức năng các khối của chip 89C51:_____________11

1.4.2. Chức năng các chân của chip 89C51________________________12

1.4.3.Sơ đồ chân của chip 89C51________________________________12

2.Giới thiệu về các IC cơ bản trong mạch_________________________16

2.1.Giới thiệu về IC ULN2803_________________________________16

a) IC ULN2803_____________________________________________16

b) Vài chỉ số kĩ thuật của IC ULN2803___________________________17

2.2.Giới thiệu về IC 74HC154___________________________________19

2.2.1.Sơ đồ chân IC74HC154____________________________________19

2.2.2.Sơ đồ bên trong ic 74HC154_________________________________20

2.2.3. Bảng chức năng của 74HC154_______________________________21

2.2.4.Nguyên tắc hoạt động của IC 74HC154:________________________21

3.Giới thiệu về led ma trận______________________________________21

4. Sơ đồ khối của mạch quang báo :______________________________23

5. Chức năng của từng khối :____________________________________24

5.1.Khối vi điều khiển:_________________________________________24

5.2.Khối phân kênh :___________________________________________24

5.3.Khối ghép nối______________________________________________25

5.4.Khối Led Matrix : __________________________________________26

6.Nguyên lý hoạt động:__________________________________________26

6.1. Sơ đồ nguyên lý toàn mạch____________________________________26

6.2.Khối Led Matrix:____________________________________________26

6.3.Khối vi điều khiển:___________________________________________27

6.4.Khối phân kênh:_____________________________________________27

6.5. Khối ghép nối______________________________________________29

7.Lưu đồ giải thuật và chương trình:_________________________________30

7.1. Lưu đồ giải thuật____________________________________________30

7.2.Chương trình chính___________________________________________31

Lời kết________________________________________________________34

Tài liệu tham khảo_______________________________________________36

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY