Đề tài Mạch khuếch đại công suất âm tần OTL 60W

Tầng nhận tín hiệu vào: (có thể coi như tầng đệm):Đặc tính của tầng này coi như một tầng ngăn cách tín hiệu vào với tầng trước nó,với trở kháng vào khoảng 40k, mắc mạch như hình bên, ta sẽ chọn Q1 có độ lợidòng DC tương đối lớn để tăng trở kháng vào của mạch, các trở emitter R3a và R3bđược mắc như thế vừa để ổn định phân cực DC, vừa để giảm độ lợi áp và tăng Zincủa mạch.Ta sẽ cho tín hiệu áp ra ở collector khoảng 0.75÷0.8VAC(pp) để đảm bảo hệ sốhồi tiếp của mạch.Tầng này làm việc ở chế độ lớp A, ta phân cực sao cho dòng qua Transistor làcực tiểu có thể để giảm công suất tiêu tán vô ích trên mạch, bởi vậy, ta sẽ cho chúnglàm việc ở dòng phân cực khoảng 3mA, VCEQ2V(chọn áp này bằng 3V). Transistorlàm việc ở chế độ maxswing, nên áp Dz khảng 6-8V, ta sẽ chọn Dz=7.5V, điểm phâncực tĩnh: Q(3V,3mA). Từ đó, dễ dàng tìm ra Rb1 khoảng 120k, Rb2 khoảng 82k(hai trở này cần có giá trị lớn để tăng trở kháng vào, đồng thời cần chọn theo tỷ lệ đểáp tại chân bazơ của Q1 khoảng 2.4V). Đồng thời giá trị các trở Colector và Emittertương ứng để làm việc maxswing là: R1=680, R3a=270, R3b=330.Ta chọn Q1 là Q2SD1010 có độ lợi dòng DC tại IC=3mA khoảng 800÷1000.

Tầng nhận tín hiệu vào: (có thể coi như tầng đệm):

Đặc tính của tầng này coi như một tầng ngăn cách tín hiệu vào với tầng trước nó,

với trở kháng vào khoảng 40k, mắc mạch như hình bên, ta sẽ chọn Q1 có độ lợi

dòng DC tương đối lớn để tăng trở kháng vào của mạch, các trở emitter R3a và R3b

được mắc như thế vừa để ổn định phân cực DC, vừa để giảm độ lợi áp và tăng Zin

của mạch.

Ta sẽ cho tín hiệu áp ra ở collector khoảng 0.75÷0.8VAC(pp) để đảm bảo hệ số

hồi tiếp của mạch.

Tầng này làm việc ở chế độ lớp A, ta phân cực sao cho dòng qua Transistor là

cực tiểu có thể để giảm công suất tiêu tán vô ích trên mạch, bởi vậy, ta sẽ cho chúng

làm việc ở dòng phân cực khoảng 3mA, VCEQ2V(chọn áp này bằng 3V). Transistor

làm việc ở chế độ maxswing, nên áp Dz khảng 6-8V, ta sẽ chọn Dz=7.5V, điểm phân

cực tĩnh: Q(3V,3mA). Từ đó, dễ dàng tìm ra Rb1 khoảng 120k, Rb2 khoảng 82k

(hai trở này cần có giá trị lớn để tăng trở kháng vào, đồng thời cần chọn theo tỷ lệ để

áp tại chân bazơ của Q1 khoảng 2.4V). Đồng thời giá trị các trở Colector và Emitter

tương ứng để làm việc maxswing là: R1=680, R3a=270, R3b=330.

Ta chọn Q1 là Q2SD1010 có độ lợi dòng DC tại IC=3mA khoảng 800÷1000.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY