Đề tài Mã hóa khối chuẩn mã hóa dữ liệu

Việc thực hiện chính xác của một mạng Feistel phụ thuộc vào sự lựa chọn của các tham số và đặc điểm thiết kế sau đây :o Kích cỡ khối: khối kích thước lớn hơn có nghĩa là bảo mật cao hơn (tất cả những thứ khác bằng nhau), nhưng giảm đi tốc độ mã hóa/giải mã của một thuật toán cho trước.Việc bảo mật cao hơn đạt được bằng cách truyền bá tốt hơn. Theo truyền thống, một kích thước khối 64 bit đã được coi là một sự cân bằng hợp lý và đã được phổ cập trong thiết kế gần mật mã khối. Tuy nhiên, AES mới sử dụng một kích thước khối128-bit.o Kích thước khóa: kích thước lớn hơn có nghĩa là an ninh tốt hơn, nhưng có thể làm giảm tốc độ mã hóa/giải mã. Việc bảo mật cao hơn đạt được bằng cách chống tấn công brute-force tốt hơn và rắc rối hơn. Kích thước khóa của 64 bit hoặc ít hơn bây giờ nhiều người xem là không đủ,và 128 bit đã trở thành một kích thước thông thường.o Số vòng: Bản chất của mật mã Feistel là một vòng duy nhất cung cấp bảo mật không đầy đủ nhưng nhiều vòng cung cấp sẽ tăng cường bảo mật hơn.Một kích thước điển hình là 16 vòng.o Thế hệ thuật toán khóa phụ: phức tạp lớn hơn trong thuật toán này nên dẫn đến khó khăn lớn hơn của phân tích mật mã.o Hàm vòng: Một lần nữa, phức tạp hơn thường có nghĩa chống phân tích mật mã tốt hơn .Có hai quan tâm khác trong thiết kế của một mã hóa Feistel:o Tốc độ phần mềm mã hóa/giải mã: Trong nhiều trường hợp, mã hóa được nhúng trong các ứng dụng hoặc các chức năng tiện ích theo cách như vậy là để ngăn cản một thực hiện phần cứng. Theo đó, tốc độ thực hiện của thuật toán sẽ trở thành một mối quan tâm.o Dễ dàng trong việc phân tích: Mặc dù chúng ta muốn làm cho thuật toán của chúng ta là khó khăn nhất có thể để phân tích mật mã, có lợi ích rất lớn trong việc đưa ra các thuật toán dễ dàng để phân tích. Đó là, nếu thuật toán có thể được giải thích ngắn gọn và rõ ràng, nó được dễ dàng hơn để phân tích rằng thuật toán để giảm rủi ro và do đó chống phân tích mật mã phát triển một mức độ cao hơn để đảm bảo sức mạnh của nó.DES,ví dụ, không có một chức năng dễ dàng dễ dàng phân tích.

Việc thực hiện chính xác của một mạng Feistel phụ thuộc vào sự lựa chọn của các tham số và đặc điểm thiết kế sau đây :

o Kích cỡ khối: khối kích thước lớn hơn có nghĩa là bảo mật cao hơn (tất cả những thứ khác bằng nhau), nhưng giảm đi tốc độ mã hóa/giải mã của một thuật toán cho trước.Việc bảo mật cao hơn đạt được bằng cách truyền bá tốt hơn. Theo truyền thống, một kích thước khối 64 bit đã được coi là một sự cân bằng hợp lý và đã được phổ cập trong thiết kế gần mật mã khối. Tuy nhiên, AES mới sử dụng một kích thước khối128-bit.

o Kích thước khóa: kích thước lớn hơn có nghĩa là an ninh tốt hơn, nhưng có thể làm giảm tốc độ mã hóa/giải mã. Việc bảo mật cao hơn đạt được bằng cách chống tấn công brute-force tốt hơn và rắc rối hơn. Kích thước khóa của 64 bit hoặc ít hơn bây giờ nhiều người xem là không đủ,và 128 bit đã trở thành một kích thước thông thường.

o Số vòng: Bản chất của mật mã Feistel là một vòng duy nhất cung cấp bảo mật không đầy đủ nhưng nhiều vòng cung cấp sẽ tăng cường bảo mật hơn.Một kích thước điển hình là 16 vòng.

o Thế hệ thuật toán khóa phụ: phức tạp lớn hơn trong thuật toán này nên dẫn đến khó khăn lớn hơn của phân tích mật mã.

o Hàm vòng: Một lần nữa, phức tạp hơn thường có nghĩa chống phân tích mật mã tốt hơn .Có hai quan tâm khác trong thiết kế của một mã hóa Feistel:

o Tốc độ phần mềm mã hóa/giải mã: Trong nhiều trường hợp, mã hóa được nhúng trong các ứng dụng hoặc các chức năng tiện ích theo cách như vậy là để ngăn cản một thực hiện phần cứng. Theo đó, tốc độ thực hiện của thuật toán sẽ trở thành một mối quan tâm.

o Dễ dàng trong việc phân tích: Mặc dù chúng ta muốn làm cho thuật toán của chúng ta là khó khăn nhất có thể để phân tích mật mã, có lợi ích rất lớn trong việc đưa ra các thuật toán dễ dàng để phân tích. Đó là, nếu thuật toán có thể được giải thích ngắn gọn và rõ ràng, nó được dễ dàng hơn để phân tích rằng thuật toán để giảm rủi ro và do đó chống phân tích mật mã phát triển một mức độ cao hơn để đảm bảo sức mạnh của nó.DES,ví dụ, không có một chức năng dễ dàng dễ dàng phân tích.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY