Đề tài Lợi nhuận và một số biện pháp nhằm nâng cao lợi nhuận tại công ty TNHH Thương mại Minh Tuấn

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

1.1. Những vấn đề cơ bản về Lợi nhuận

1.1.1. Khái niệm về lợi nhuận 1

1.1.2. Các nguồn hình thành lợi nhuận 2

1.1.3. Vai trò của lợi nhuận 2

1.1.3.1. Đối với xã hội 2

1.1.3.2. Đối với Doanh nghiệp 2

1.1.3.3. Đối với người lao động 3

1.2. Phương pháp xác định lợi nhuận doanh nghiệp 3

1.2.1. Phương pháp trực tiếp 3

1.2.2. Phương pháp xác định lợi nhuận qua các bước trung gian 5

1.3. Các chỉ tiêu về tỷ suất lợi nhuận 6

1.3.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu 6

1.3.2. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế và lãi vay 7

1.3.3. Tỷ suất lợi nhuận vốn kinh doanh 7

1.3.4. Tỷ suất lợi nhuận ròng của vốn kinh doanh 8

1.3.5. Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu 8

1.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới lợi nhuận 8

1.4.1. Các nhân tố khách quan 9

1.4.1.1. Quan hệ cung cầu về hàng hoá, dịch vụ 9

1.4.1.2. Chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước 9

1.4.1.3. Sự biến động giá trị tiền tệ 10

1.4.2. Các nhân tố chủ quan 10

1.4.2.1. Khối lượng hàng hoá tiêu thụ làm tăng doanh thu 10

1.4.2.2. Giá bán sản phẩm 11

1.4.2.3. Cơ cấu mặt hàng kinh doanh 11

1.4.2.4. Nhân tố con người 11

1.5. Một số biện pháp nhằm nâng cao lợi nhuận của doanh nghiệp 12

1.5.1. Xây dựng phương án kinh doanh phù hợp 12

1.5.2. Hạ giá thành sản phẩm 13

1.5.3. Tăng chỉ tiêu khối lượng sản phẩm 13

1.5.4. Quản lý chặt chẽ và tiết kiệm chi phí kinh doanh 13

1.5.5. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 14

1.5.6. Phân phối lợi nhuận hợp lý 14

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH TUẤN.

2.1. Khái quát chung về Doanh nghiệp 14

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 14

2.1.1.1. Quá trình hình thành của Công ty TNHH Thương mại Minh Tuấn

2.1.1.2. Quá trình phát triển 15

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ 16

2.1.3. Cơ cấu Tổ chức quản lý 17

2.1.3.1. Sơ đồ bộ máy quản lý 17

2.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban 17

2.1.4. Đặc điểm Tổ chức công tác kế toán 18

2.1.4.1. Sơ đồ Kế toán theo hình thức Chứng từ ghi sổ 18

2.1.4.2. Sơ đồ Bộ máy kế toán 19

2.1.4.3. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận 19

2.1. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH TUẤN

2.1.1. Cơ cấu tài sản và nguồn vốn 20

2.2.1.1. Cơ cấu tài sản của Công ty năm 2005 – 2006 (Bảng 1) 20

2.2.1.2. Cơ cấu Nguồn vốn của Công ty năm 2005 – 2006 (Bảng 2) 21

2.2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2005 – 2006 (bảng 3) 22

2.2.3. Một số chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận qua các năm 25

CHƯƠNG 3

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH TUẤN

3.1. Một số nhận xét đánh giá chung về kết quả kinh doanh của công ty.

3.1.1. Ưu điểm 26

3.1.2. Hạn chế, nguyên nhân 27

3.2. Một số biện pháp góp phần nâng cao lợi nhuận tại công ty TNHH Thương mại Minh Tuấn 27

Mở rộng thị trường và nâng cao thị phần tiêu thụ của sản phẩm

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY