MỤC LỤC I.GIỚI THIỆU:II.NGUYÊN LIỆU VÀ GIỐNG VSV:1.NGUYÊN LIỆU:1 .1. Tính chất lí hoá của sữa1.2. Thành phần hoá học của sữa2.GIỐNG VI SINH VẬT2.1. Nguồn gốc hạt Kefir2.2. Thành phần hạt giống KefirIII.QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ:1. Laøm saïch sữa nguyên liệu 2. Tieâu chuaån hoùa3. Ñoàng hoùa söõa4.Thanh truøng5. Cay giống6. Leân men7. Laøm laïnh8. UÛ chín9. Lam lạnh10.Roùt saûn phaåmIV.SẢN PHẨM1.Baûo quaûn2.Tieâu chuaån cuûa saûn phaåm3. Dinh dưỡng và những lợi ích về sức khoẻ của sản phẩm Kefir4.Biến đổi các thành phần trong quy trình sản xuất kefirV.THÀNH TỰU

MỤC LỤC

I.GIỚI THIỆU:

II.NGUYÊN LIỆU VÀ GIỐNG VSV:

1.NGUYÊN LIỆU:

1 .1. Tính chất lí hoá của sữa

1.2. Thành phần hoá học của sữa

2.GIỐNG VI SINH VẬT

2.1. Nguồn gốc hạt Kefir

2.2. Thành phần hạt giống Kefir

III.QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ:

1. Laøm saïch sữa nguyên liệu

2. Tieâu chuaån hoùa

3. Ñoàng hoùa söõa

4.Thanh truøng

5. Cay giống

6. Leân men

7. Laøm laïnh

8. UÛ chín

9. Lam lạnh

10.Roùt saûn phaåm

IV.SẢN PHẨM

1.Baûo quaûn

2.Tieâu chuaån cuûa saûn phaåm

3. Dinh dưỡng và những lợi ích về sức khoẻ của sản phẩm Kefir

4.Biến đổi các thành phần trong quy trình sản xuất kefir

V.THÀNH TỰU

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY