Đề tài Lập kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tại Công ty xây dựng cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật

Lời mở đầu 1

Chương 1: Lý luận chung về lập kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 3

1.1. Doanh nghiệp xây dựng và vị trí của doanh nghiệp xây dựng trong nền kinh tế quốc dân 3

1.1.1.Doanh nghiệp xây dựng và phân loại doanh nghiệp xây dựng 3

1.1.2. Vị trí của doanh nghiệp xây dựng trong nền kinh tế quốc dân 4

1.1.3. Đặc điểm của sản phẩm xây dựng 7

1.2. Tổng quan về kế hoạch hoá 8

1.2.1. Khái niệm kế hoạch hoá 8

1.2.2. Nguyên tắc lập kế hoạch của các doanh nghiệp xây dựng 9

1.2.3. Phân loại kế hoạch sản xuất kinh doanh xây dựng 10

1.2.3.1. Phân loại theo thời gian thực hiện kế hoạch 10

1.2.3.2. Phân loại theo nội dung công việc sản xuất - kinh doanh 10

1.2.3.3. Phân loại theo nguồn vốn xây dựng công trình 11

1.2.3.4. Phân loại theo đối tượng kế hoạch 11

1.2.4. Nội dung của kế hoạch sản xuất kinh doanh xây dựng 11

1.2.4.1. Kế hoạch tìm kiếm hợp đồng xây dựng, tranh thầu và marketing 11

1.2.4.2. Kế hoạch thực hiện xây dựng theo từng hợp đồng 11

1.2.4.3. Kế hoạch năm 11

1.2.5. Ý nghĩa và vai trò của kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 13

1.2.6. Phương pháp lập kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 17

1.2.6.1. Những căn cứ để lập kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp xây lắp 17

1.2.6.2. Nhiệm vụ và nguyên tắc lập kế hoạch sản xuất, tiêu thụ sản phẩm 19

1.2.6.3. Các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch sản xuất 21

1.2.6.4. Nội dung và trình tự lập kế hoạch sản xuất 23

1.2.6.5. Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 28

1.2.7. Giá trị tổng sản lượng 31

1.2.7.1. Phương pháp tính giá trị sản lượng xây lắp 31

1.2.7.2. Giá trị sản lượng các hoạt động khác 36

Chương 2: Thực trạng tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của Công ty xây dựng cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật (Cometco) 38

2.1. Khái quát chung về Công ty cổ phần xây dựng cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật (Cometco) 38

2.1.1. Nhiệm vụ và mô hình tổ chức quản lý của Công ty 38

2.1.2. Khái quát hoạt động của Công ty 41

a) Công tác kinh tế - kế hoạch 41

b) Công tác thi công các công trình 42

c) Công tác tài chính 43

d) Công tác quản lý thiết bị xe máy thi công 43

e) Công tác an toàn lao động 44

f) Công tác tổ chức cán bộ, đào tạo và hành chính 44

g) Công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật 45

2.2. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của công ty 45

2.2.1. Đánh giá chung 45

a) Về giá trị tổng sản lượng 45

b) Doanh thu và lợi nhuận 47

c) Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước 48

2.2.2. Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty xây dựng cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật 49

2.2.2.1. Ý nghĩa, nhiệm vụ và nội dung phân tích 49

a) Ý nghĩa phân tích 49

b) Nhiệm vụ 49

c) Nội dung phân tích 50

2.2.2.2. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch năm 2005 51

a) Phân tích khái quát chỉ tiêu giá trị sản lượng 2005 52

b) Phân tích tình hình hoàn thành các hạng mục công trình chủ yếu 54

c) Phân tích tình hình khởi công và hoàn thành các công trình 56

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY