Đề tài Lập kế hoạch huy động vốn năm 2007 cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 3

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ 3

LẬP KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG VỐN 3

1.1 KHÁI NIỆM VỀ VỐN VÀ NGUỒN VỐN KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 3

1.1.1 Vốn kinh doanh 3

1.1.2 Nguồn vốn kinh doanh 5

1.2 NỘI DUNG CỦA LẬP KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG VỐN 7

1.2.1 Quy trình Lập kế hoạch huy động vốn 7

1.2.2 Phương pháp xác định nhu cầu vốn 8

1.2.3 Xây dựng các căn cứ huy động vốn 9

1.2.4 Đề xuất kế hoạch huy động vốn 13

1.2.5 Một số chỉ tiêu tài chính 13

CHƯƠNG 2 15

GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN 15

ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG SỐ 4 VÀ NHẬN DẠNG CÁC CĂN CỨ CHO VIỆC HUY ĐỘNG VỐN 15

2.1 GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4 VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 15

2.1.1 Giới thiệu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 15

2.1.2 PHÂN TÍCH CHUNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 18

2.1.3 Nhận xét chung và đưa ra sự cần thiết của đề tài 23

2.2 XÁC ĐỊNH NHU CẦU VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4 NĂM 2007 25

2.2.1 Tình hình huy động và sử dụng vốn của Công ty năm 2006 25

2.2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và các quyết định tài chính của Công ty năm 2007 31

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY