Đề tài Lạm phát của Việt Nam qua hai năm 2007- 2008, nguyên nhân - Thực trạng và giải pháp

LỜI MỞ ĐẦU

I. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ LẠM PHÁT

1. Khái niệm và phân loại lạm phát

a. Các khái niệm

b. Phân loại lạm phát

2. Nguyên nhân của lạm phát

a. Lạm phát theo thuyết tiền tệ

b. Lạm phát theo thuyêt Keynes ( lạm phát cầu kéo )

c. Lạm phát theo thuyết chi phí đẩy

d. Lạm phát dự kiến

e. Các nguyên nhân khác

3. Những tác động của lạm phát

a. Đối với lĩnh vực sản xuất

b. Đối với lĩnh vực lưu thông

c. Đối với lĩnh vực tiền tệ- tín dụng

d. Đối với chính sách kinh tế- tài chính của nhà nước

II. THỰC TRẠNG LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM TRONG HAI NĂM 2007 – 2008

1. Lịch sử của lạm phát

2. Đặc trưng của lạm phát ở nước ta

3.Thực trạng

4. Nguyên nhân dẫn đến lạm phát tăng nhanh trong hai năm

2007 – 2008

III. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM KIỀM CHẾ LẠM PHÁT Ở NƯỚC TA

1. Các quan điểm về khắc phục lạm phát

2. Những bài học về kiềm chế lạm phát ở Trung Quốc

3. Những giải pháp chống lạm phát ở nước ta

3.1. Những giải pháp cơ bản

a. Giải pháp đầu tiên

b. các biện pháp về tiền tệ, tín dụng, thanh toán và ngân hàng trong việc chống lạm phát

c. Nhà nước thả nổi về giá cả

d. Tạo điều kiện phát triển kinh tế ngoài quốc doanh

e. Nhà nước mở rộng quyền xuất nhập khẩu mở cửa biên giới

3.2. Nhóm giải pháp của chính phủ nhằm giảm lạm phát

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY