Đề tài Lãi suất và vai trũ của lói suất trong việc huy động vốn

Lời nói đầu 1

NỘI DUNG 2

Phần I:Lý luận chung về lói suất 2

I. Lói suất 2

1.Khỏi niệm về lói suất 2

2. Các nhân tố tác động đến lói suất: 2

2.1. Sự thay đổi của tổng cầu (viết tắt là GNP). 2

2.2. Sự chi tiờu của chớnh phủ. 2

2.3 Chớnh sỏch tiền tệ của chớnh phủ. 3

2.4. Nhu cầu tiêu dùng và đầu tư. 3

II. VAI TRề, TÁC ĐỘNG CỦA LÃI SUẤT ĐẾN VIỆC HUY ĐỘNG VỐN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ THƯỜNG. 3

1. Lói suất với sự phõn bổ cỏc nguồn lực 3

2. Lói suất với tiờu dựng và tiết kiệm 3

3. Lói suất với đầu tư 4

4. Lói suất với tỷ giá hối đoái và hoạt động xuất nhập khẩu 4

5. Lói suất với lạm phỏt 4

6. Vai trũ của lói suất đến việc huy động vốn 4

PHẦN II: VAI TRề, TÁC ĐỘNG CỦA LÃI SUẤT ĐẾN VIỆC HUY ĐỘNG VỐN Ở VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA. 6

I. GIAI ĐOẠN TỪ THÁNG 3/1989 TRỞ VỀ TRƯỚC 6

1. Đối với NHTM 6

2.Đối với doanh nghiệp 6

II. GIAI ĐOẠN TỪ THÁNG 3/1989 ĐẾN 1993 7

Tác động tích cực của chính sách lói suất dương. 7

1.1. Đối với NHTM 7

1.2. Đối với DN 7

2. Tác động tiêu cực của chính sách lói suất thực dương quá cao đến hoạt động của NHTM và DN. 7

2.1. Đối với NHTM 7

2.2 . Đối với DN 8

III. GIAI ĐOẠN 1993-1996 8

1- Tác động tích cực 8

2- Tác động tiêu cực 9

2.1- Đối với NHTM 9

2.2- Đối với doanh nghiệp 9

IV. GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN LÃI SUẤT TRẦN 10

1- Chớnh sỏch lói suất trần tỏc động đến các NHTM. 10

1.1- Tớch cực 10

1.2 Hạn chế 10

3. Chớnh sỏch lói suất trần đối với các DN. 12

3.1. Tớch cực 12

3.2. Hạn chế 13

V. GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT CƠ BẢN. 13

1.Định nghĩa về lói suất cơ bản. 13

2. Tác động của lói suất cơ bản đến hoạt động của NHTM và DN. 13

2.1.Đối với các NHTM: 13

2.2-Đối với các DN: 14

VI- HƯỚNG TỚI TỰ DO HOÁ LÃI SUẤT VÀ THỰC TẾ TỰ DO HOÁ LÃI SUẤT Ở VIỆT NAM HIỆN NAY. 14

C.Kết Luận 16

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY